• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


THÔNG BÁO

TĨNH TÂM NĂM

Kính thưa quý Bề Trên,

Quý Cha Giám đốc, Trưởng Hiện diện,

Quý Sư huynh cùng hết thảy anh em thân mến,

Chúng ta lại sắp đến những ngày canh tân thiêng liêng. Năm nay, chúng ta vẫn tổ chức tĩnh tâm theo những năm trước: những khoá cho anh em đang làm việc, những khoá tĩnh tâm cho những thành phần đặc thù như ứng sinh lãnh tác vụ phó tế, linh mục, khấn trọn, khấn lần đầu, cho các Giám tỉnh, BCV tỉnh, Giám đốc, Trưởng hiện diện, Tập sư.

Con gởi đến quý Bề trên, quý Giám đốc và Trưởng hiện diện, quý Sư huynh cùng tất cả anh em lịch trình tĩnh tâm để xin anh em đăng ký. MỖI KHOÁ TĨNH TÂM SẼ KHOẢNG TỪ 60-70 NGƯỜI, NHƯ THẾ TRUNG TÂM K'LONG CÓ THỂ CHUẨN BỊ PHÒNG RIÊNG CHO TỪNG ANH EM. Vậy, cộng thể nào đăng ký sớm và gởi về cho con sớm sẽ được ưu tiên; còn khi đã quá số người, xin cho phép con chuyển sang đợt kế tiếp. Riêng đợt ở vùng Thành phố (tại BIỂN ĐỨC NỮ, THỦ ĐỨC), dành cho những anh em sức khỏe yếu hơn, sẽ có con số giới hạn là 18 người, kể cả cha Giảng Phòng.

Xin quý Cha Giám đốc, Trưởng Hiện diện giúp con để sao cho các hội viên trong cộng thể được đăng ký tĩnh tâm sớm. HẠN CHÓT XIN GỞI VỀ CHO CON LÀ 30 THÁNG TƯ, 2017. Xin vui lòng giúp con chu toàn tốt nhiệm vụ quan trọng này.

Con xin chân thành cám ơn quý Bề trên, quý Cha Giám đốc, Trưởng Hiện diện, quý Sư huynh, cùng tất cả anh em.

Con,

Giuse Nguyễn Văn Am, SDB

 

NHỮNG KHOÁ CHUNG CHO TỈNH DÒNG

THỜI GIAN

27/05 - 02/06

04 - 10/06

09 - 15/07

29/7 - 06/08

NƠI CHỐN

K'Long

K'Long

Biển Đức Nữ (Thủ Đức)

K'Long

NGƯỜI GIẢNG

Cha Từ Thiện Huân

Cha Từ Thiện Huân

Cha Từ Thiện Huân

Cha Từ Thiện Huân

Tham dự viên

60-70 NGƯỜI

60-70 NGƯỜI

17 THAM DỰ VIÊN + 1 CHA GIẢNG PHÒNG

60-70 NGƯỜI

 

NHỮNG KHOÁ ĐẶC THÙ

THỜI GIAN

27/05 -02/06

14-20/07

07-13/08

07-13/08

06-12/08

03-07/06

18-24/08

NƠI CHỐN

Biển Đức Nữ (Thủ Đức)

Biển Đức Nữ (Thủ Đức)

K'Long

Biển Đức Nữ

Tân Hà

Liên khương

K'Long

NGƯỜI GIẢNG

Cha Phạm Đình Phước

Cha Nguyễn Văn  Am

Cha Nguyễn Đình Phúc

Cha Giám Tỉnh

SH Nguyễn Hoàng Phi

Cha Vũ Anh Tuấn

Cha Fabio Attard

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ứng sinh Phó tế

Ứng sinh tác vụ linh mục

Các anh em tuyên khấn lại

Ứng sinh Khấn trọn

Ứng sinh khấn lần đầu

Ứng sinh vào Tập viện

Giám Tỉnh + BCV; Giám đốc, Trưởng hiện diện + Tập sư

 

NHỮNG KHOÁ HỘI THẢO VỚI CHA FABIO VỀ MỤC VỤ GIỚI TRẺ

Ngoài những khoá tĩnh tâm, vào những ngày từ 24 đến 29 tháng 8 sẽ có hai đợt hội thảo và học hỏi về Mục vụ Giới trẻ, mỗi đợt 3 ngày, dưới sự hướng dẫn của cha Tổng Cố vấn Fabio Attard. Cha Uỷ viên Mục vụ Giới trẻ của Tỉnh dòng sẽ thông tin sau này về những ngày học tập đó.

Đối với khoá tĩnh tâm dành cho các Giám đốc, Trưởng Hiện diện, nếu vị nào không tham dự được, vì lý do nào đó, xin trao đổi với Cha Giám tỉnh, và xin cho vị Phó Giám đốc tham dự. Sau đó, xin thông tin cho con để tiện bề sắp xếp phòng ốc.

Để chuẩn bị cho những ngày tĩnh tâm và khoá học về Mục vụ giới trẻ, xin được phân chia một vài công tác như sau:

1. Người phiên dịch trong những ngày tĩnh tâm cho các Bề trên, Giám đốc, Trưởng hiện diện, Tập sư: cha Phước;

2. Người phiên dịch trong những khoá học tập về mục vụ giới trẻ: cha Phaolô Minh Tuấn + cha Phước

3. Người chuẩn bị các bộ máy phiên dịch: cha Phước, cha Liêm.

Con xin chân thành cám ơn mọi người.

Con,

Giuse Nguyễn Văn Am, SDB

 

 

 

 

 

 

 

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %