• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

LECTIO DIVINA: Thứ bảy 04/04/2015

Ch đ: Như Don Bosco, cùng nhau đi ra tn vùng ven vi tư cách là người tôi t phc v gii tr

I.          Chun b ging đài Li Chúa

II.        Cu xin Thánh Thn

III.        Công b Li Chúa Mc 10: 1.13-16

1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.

Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

IV.      Suy niệm

1.      Chúa Giêsu hạ mình thấp xuống như những trẻ nhỏ vốn theo não trạng Do thái chẳng là gì cả. Chúng là “bét cùng” của xã hội. Song, Chúa Giêsu vẫn quan tâm đến chúng. Ngài nói lên lý do khi ngài dạy các tông đồ không được “làm chúa” trên những kẻ thuộc quyền. Ngài nêu bật mẫu gương của TC được tỏ lộ nơi ngài: “Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

2.      Tổng Tu Nghị chỉ dẫn lối sống Tin mừng của người Salêdiêng trong hôm nay: “Đ là NGƯỜI TÔI T phc v thanh thiếu niên, chúng ta cn chuyn đi:

·     Từ li hin din xa cách thanh thiếu niên sang li hin dintích cc và nhit tình gia các em vi lòng đam mê ca Người Mc T Nhân Lành;

·     t mt li mc v duy trì sang mc v đi ra, khi s t nhng nhu cu sâu xa nht ca nhng thanh thiếu niên nghèo kh nht theo quan đim gia đình và xã hi.

3.      Đ thc hin được nhng tiến trình này, chúng ta quyết tâm:

·         C võ trong các Tnh Dòng vic lượng giá sâu xa ý nghĩa và s hin din gia các thanh thiếu niên nghèo kh hơntrong các công cuc ca chúng ta theo nhng tiêu chun các Tng Tu Ngh, cha B Trên C đã đ ra, nhm cuc “hoán ci cơ cu mc v” và chuyn hướng phc v nhng hình thc nghèo kh mi (x. QC 1).

·      Cùng vi người đi, s dng Khung Quy Chiếu Mc V Gii Tr, khi đng nhng tiến trình canh tân, s dng nhng n lc caphong trào tình nguyn phc v và xem xét nhng biên cương hin sinh và đa lý mi ca thanh thiếu niên nghèo kh hơn.

·      C võ và bo v nhân quyn và quyn ca tr em, qua cách tiếp cn mi m ca H Thng D Phòng, lưu tâm đến hin trng lao đng tr em phi lao đng, buôn bán tình dc, nghin ngp và mi hình thc bóc lt, gii tr tht nghip và di dân và nn buôn người.

·      C võ trong các trung tâm ca chúng ta mt bu khí tôn trng phm giá ca tr em, n lc to nên nhng hoàn cnh ngăn nga s lm dng và bo lc,theo đó, mi Tnh dòng tuân theo nhng đường hướng và ch dn ca B Trên C và Ban Tng C Vn.

·      Giáo dc thanh thiếu niên sng công bng, tuân th pháp lut, chiu kích xã hi-chính tr trong loan báo Tin Mng và bác ái, đng hành vi các em như là nhng tác nhân biến ci xã hi trong tinh thn phc v nhm công ích.

·     Gây ý thc cho các cng th và thanh thiếu niên biết tôn trng to thành, giáo dc trách nhim v sinh tháiqua nhng hot đng c th bo v môi trường và s phát trin bn vng.

 

V.        Tn hiến cho MPhù h

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %