• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

LECTIO DIVINA: Thứ bảy 21/03/2015

Ch đ: Như Don Bosco, chúng ta cùng nhau sn sàng lp kế hoch và cng tác

I.               Chun b ging đài Li Chúa

II.             Cu xin Thánh Thn

III.             Công b Li Chúa 1 Tx 5:4-12

4 Thưa anh em, anh em không trong bóng ti, đ ngày y như k trm bt cht anh em. 5 Vì tất c anh em là con cái ánh sáng, con cái ca ban ngày. Chúng ta không thuc v đêm, cũng không thuc v bóng ti. 6 Vậy chúng ta đng ng mê như nhng người khác, nhưng hãy tnh thc và sng tiết đ. 7 Ai ngủ, thì ng ban đêm ; ai say sưa, thì say sưa ban đêm. 8 Nhưng chúng ta, chúng ta thuc v ban ngày, nên hãy sng tiết đ, mc áo giáp là đc tin và đc mến, đi mũ chiến là nim hy vng ơn cu đ. 9 Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phi chu cơn thnh n, nhưng được hưởng ơn cu đ, nh Đc Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, 10 Đấng đã chết vì chúng ta, đ du thc hay ng, chúng ta cũng sng vi Người. 11 Vì thế, anh em hãy an i nhau và xây dng cho nhau, như anh em vẫn làm.

12 Thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy quý trng nhng ai đang vt v vì anh em, đ lãnh đo anh em nhân danh Chúa và khuyên bo anh em. 13 Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính nhng người y, vì công vic h làm. Hãy sng hoà thun vi nhau.

IV.      Suy nim

1.    Thánh Phaolô khuyên các tín hu Thexalonica cùng nhau sng đc tin được sinh đng bng đc ái. Ngài đ ra cho h mt chương trình thiêng liêng: cùng nhau sng như nhng con cái s sáng, mc áo giáp là đc tin và đc mến, đội mũ chiến là nim hy vng ơn cu đ. Người môn đ ca Đc Kitô kiên trì tiến bước như thế.

2.    Tổng Tu Ngh mi gi tng Salêdiêng hôm nay: “Đ là NGÔN S v tình huynh đ, chúng ta cn chuyn đi:

a. t mt li sng mc v mang tính duy cá nhân sang vic sn sàngcho s mnh và vic lp kế hoch ca cng th và tnh dòng;

b. t thái đ coi thanh thiếu niên ch là nhng người th hưởng và người đi là nhng cng s viên sang vic cthanh thiếu niên nm ly vai trò lãnh đo và người đi đng trách nhim trong s mnh.

3.    Trong ánh sáng đó, tng người quyết tâm:

·         “Gia tăng tình hip thông và đng trách nhim bng cách đm nhn kế hoch cng th và Kế Hoch Giáo Dc Mc V,phát huy và làm cho rõ nét “nn văn hóa Salêdiêng".[1]

·         To nên li làm vic theo đi ngũ vi nhng Nhóm trong Gia Đình Salêdiêngcùng làm vic cho thanh thiếu niên và c võ quyn li ca các em.[2]

·         Làm vic theo mng lưới liên kết hu hiu vi Giáo Hi đa phương, các Gia Đình Tu Sĩ khác và các cơ quan giáo dc, xã hi và chính ph.

·         Thành lp nhng tiến trình thích hp hơn na trong thi kỳ đào luyn ban đunhm tham d vào vic mc v gii tr, th đc được kh năng thu hiu nhng vn đ xã hi ti đa phương và đm nhn vic lên kế hoch giáo dc mc v.

·         Hi nhp mc v gia đìnhvào trong kế hoch giáo dc mc v ca cng đoàn giáo dc tnh dòng và đa phương, đưa ra được vic đào luyn và s tham gia lãnh đo ca người đi.[3]

·         T chc mc v thng nht và toàn din Salêdiêng trong các cng th tnh dòng và đa phương theo nhưKhung Quy Chiếu Mc V Gii Tr và tha thun kế hoch vi các v C Vn các Ban và C Vn Vùng.

·         Bo đm lưu tâm đến mc v gia đình và đào luyn người đi mi cp và khích l s phi hip suy tư và can thip ca các Ban nhm đến s mnh và đào luyn Salêdiêng.

V.        Tn hiến cho M Phù h

 [1]x. AGC 413, tr. 51.

[2]x. Hiến Chương Căn Tính Đoàn Sủng Gia Đình Salêdiêng, 21. 41.

[3] x. TTN26, 102. 104.

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %