• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

LECTIO DIVINA: Thứ bảy 14/03/2015

Ch đ: Như Don Bosco, chúng ta kinh nghim đi sng huynh đ như Valdocco…

I.          Chun b ging đài Li Chúa

II.        Cu xin Thánh Thn

III.        Công b Li Chúa 1 Tx 3:11-13

11 Xin chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa chúng ta là Đức Giê-su san phẳng con đường dẫn chúng tôi đến với anh em. 12 Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. 13 Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người.

IV.      Suy niệm

1.    Các tín hữu Thexalonica ngóng đợi Chúa Quang lâm. Và cách thức chân chính để ngóng đợi Ngài đến chính là tăng trưởng tình huynh đệ, tình thương đối với nhau. Đây không phải là thời gian chờ đợi, rảnh rỗi, nhưng tăng trưởng trách nhiệm và lớn lên. Quả vậy, nỗ lực nên thánh, chính là con đường phải đi để chờ mong Chúa đến.

2.    Tổng Tu Nghị cũng muốn cá Salêdiêng chúng ta có lối chờ mong Chúa như sau: Đ thành NGÔN S v tình huynh đ, chúng ta cn chuyn đi:

·         t nhng mi tương quan theo công vic và hình thc sang mi tương quan nng m, h tr, hip thông sâu xa;

·         t thành kiến và khép kín sang vic sa li huynh đ và hòa gii.

3.    Tng Tu Ngh đưa ra mt điu c th đ làm cho điu trên thành s thc như sau: Đ thc hin được nhng tiến trình này, chúng ta quyết tâm:

§  Ci m, đi thoi vi người khác,[1] s dng phương thc năng đng tích cc trong vic thông giao liên vgia các hi viên, thanh thiếu niên, người đi và các thành viên Gia Đình Salêdiêng, cũng như s dng nhng đóng góp ca các khoa hc nhân văn.

§  To nhng mi tương giao huynh đ đng cm, biết lng nghe nhng người thuc quyn và cng s vi mình, tránh thái đ quyn hành và phn chng.

§  Khuyến khích các hi viên chia s vi Giám Đc và Ban C Vn Nhà nhim v trách nhim vi cng th.

§  Đáp ng nhng nhu cu ca hi viên m bnh và cao tui và đưa h tham d vào đi sng và s mnh chung theo như nhng kh năng h hin có.

§  H tr cách đc bit nhng cng th hot đng “vùng biên cương”.

§  Bo đm sn đnh v s lượng và phm chtca cng th bng cách khôn ngoan và can đm sp xếp li các cng th.

§  Quan tâm đến hai hình thc b túc nhau ca ơn gi tu sĩ Salêdiêng bng cách theo đường hướng ca Tng Tu Ngh 26[2] và tiếp tc suy tư c v khía cnh đi sng thánh hiến ln bn cht chuyên bit ca Sư huynh v đi sng huynh đ và s mnh.

§  Cng c nhng cách thc làm trưởng thành v mt thiêng liêng và nhân bn và đ ra nhng tiến trình h trtương xng cho các hi viên gp khó khăn.

§  Bo đm có được nhng tiến trình đng hànhtương xng cho các cá nhân có th liên quan ti nhng trường hp lm dng.

§  Lượng giá và tái phát đng vic đào luyn các Giám Đc[3]như là mt phn kế hoch sáu năm ti.

§  B Trên C và Ban C Vn ngài lo liu cp nht tp Cm Nang Giám Đc và Giám Tnh.

V.        Tn hiến cho M Phù h

 [1]X. EG 88.

[2]x. EG 74-78.

[3]x. GC21, 45-67; GC25, 63-65.

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %