• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

LECTIO DIVINA: Thứ bảy 7.03.2015

Ch đ: Như Don Bosco, chúng ta cùng đng hành nh Thánh Thn thúc đy

I.          Chuẩn bị giảng đài Lời Chúa

II.        Cầu xin Thánh Thần

III.      Công bố Lời Chúa Is 61:1-6

Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi,

vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi,

sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,

băng bó những tấm lòng tan nát,

công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,

ngày phóng thích cho những tù nhân,

2 công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA,

một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta ;

Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than,

3 tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on

tấm khăn đại lễ thay tro bụi,

dầu thơm hoan lạc thay tang chế,

áo ngày hội thay tâm thần sầu não.

Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiêng,

là vườn cây ĐỨC CHÚA trồng để làm cho Người được vinh hiển.

4 Họ sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa,

sẽ dựng lại những hoang tàn thuở trước,

tu bổ những thành bị bỏ hoang,

những chốn hoang tàn từ bao thế hệ.

5 Người ngoại bang sẽ đứng sẵn để chăn chiên cừu cho anh em,

con cái khách ngoại kiều sẽ cày ruộng

và làm vườn nho cho anh em.

6 Còn anh em, anh em sẽ được gọi là "tư tế của ĐỨC CHÚA",

người ta sẽ gọi anh em là "người phụng sự Thiên Chúa chúng ta."

IV.       Suy niệm

1.  Người ngôn sứ thời cánh chung là con người hoàn toàn được Thần khí hướng dẫn. Ngài hoàn toàn mau mắn đáp lại Thần khí. Chân lý ấy được hoàn toàn chứng nghiệm nơi Đức Giêsu, đấng đã để cho Thần khí đẩy mình vào sa mạc, vào phép rửa mà ngài hằng khát khao, vào cái chết để thành hy lễ toàn hảo và một lần cho tất cả.

2.  Trong ánh sáng của Đức Kitô, đầy tràn Thần khí, chúng ta những kẻ sống nhờ Thần khí thì cũng để Thần khí hướng dẫn, qua Tổng Tu Nghị muốn nên người thần nghiệm trong Thánh linh. Vì vậy, “Đ thành NGƯỜI THN NGHIM trong Thánh Linh, chúng ta cn chuyn đi:

a.    t mt li sng chng tá yếu kém các li khuyên Phúc Âm sang mt đi sng đy đam mê theo Chúa Giêsu đ có th vc dy thế gii,tr li vicuc sng gin d.

b.    t mt cái nhìn bi quan v thế gii sang mt cái nhìn đc tin, khám phá  Thiên Chúa ca nim vui trong nhng biến c cuc sng và trong lch s nhân loi.

3.  Chúng ta hãy quyết tâm:

·         Sng ơn thánh hiến vi nim vui và chân thành bng cách lp ra hay xác đnh li kế hoch đi sng cá nhân và cng th.

·         Có mt cha linh hướng n đnh và đnh kỳ đến vi ngài.

·         Hc hiu linh đo chúng ta bng cách thường xuyên đc Hiến Lut và hc hi Ngun Liu Salêdiêng.

·         Sp xếp thi gian đ cng th chia s thiêng liêng, khi đi t Li Chúa, s dng cách riêng lectio divina.

·         Lượng giá và c võ s hài hòa gia cu nguyn và làm vic, suy tư và hot đng tông đ, trong tư cách cng th cũng như cá nhân, qua vic duyt xét thích hp.

·         Lo dch b sách Ngun Liu Salêdiêng.

·         Cp nht tp sách Đi Thoi vi Chúavà các tp sách h tr cu nguyn khác.

·         Đ ra nhng sáng kiến đào luyn Salêdiêng và người đi và chun b thích đáng mt Trung Tâm Đào Luyn Liên Tccp Vùng hay s dng nhng trung tâm có sn nơi các Vùng khác.

Đây là con đường Thn khí hướng dn tng Salêdiêng chúng ta ngày nay đi vào đ hưởng được s du ngt ca Thiên Chúa.

 

V.    Tn hiến cho  M Phù h

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %