• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

LECTIO DIVINA: Thứ Bảy 28.02.2015

Ch đ: Như Don Bosco, chúng ta cùng nhau sng cách thc mc v Salêdiêng

I.          Chun b ging đài Li Chúa

II.        Cu xin Thánh Thn

III.        Công b Li Chúa 2 Cr 3-11

Nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa như vậy. 5 Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa, 6 Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống. 7 Nếu việc phục vụ Lề Luật -thứ Lề Luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá- mà được vinh quang đến nỗi dân Ít-ra-en không thể nhìn mặt ông Mô-sê được, vì mặt ông chói lọi vinh quang -dù đó chỉ là vinh quang chóng qua-, 8 thì việc phục vụ Thần Khí lại không được vinh quang hơn sao ? 9 Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục vụ đức công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao ? 10 So với vinh quang tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang gì. 11 Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao ?

IV.      Suy niệm

1.    Thánh Phaolô đã trải qua những kinh nghiệm đối kháng nhau: là một người Biệt phái nhiệt thành, ngài đã tin vào sức mạnh và giá trị của lề luật và rồi là một môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, nay ngài hoàn toàn tin vào sức mạnh và vẻ đẹp của tình yêu xót thương của Thiên Chúa. Một cuộc hoán cải thực sự đã xảy ra nơi ngài, với ơn Chúa. Nay, ngài thấy rõ vinh quang lớn lao khi được phục vụ Chúa Giêsu. Từ đây, với thánh Phaolô, phục vụ Chúa Kitô là cùng với ngài thống trị trong tình yêu, trong phục vụ.

2.    Tổng Tu Nghị trình bày cho chúng ta châm ngôn “làm việc và tiết độ” Salêdiêng trong mục vụ và tông đồ. “Thc hin làm vic và tiết đđ đy đi sng Salêdiêng, nuôi dưỡng lòng nhit thành tông đ và làm cho người Salêdiêng gn gũi thanh thiếu niên, Thiên Chúa và anh em hi viên. Mt trn tông đphi được t l vi phm cht và con s hi viên cng th và cng đoàn giáo dc mc v như được đòi hi.”

3.    Li sng mc v và tông đ này đòi hi mt đào luyn có phm cht và liên tc. Tng Tu Ngh viết: “Chúng ta nhn mnh đến nhu cu cn phi đào luynkhi lưu tâm đến vic hun luyn và chun b đ phc v thanh thiếu niên, bao gm vic hc hi sâu xa, đi thoi văn hóa và kinh nghim mc v có ý nghĩa, bo đm luôn được cp nht theo hướng dn ca Giáo Hi và Tu hi.”

4.    Các Salêdiêng cũng được mi gi dn thân vào mt th “nguyn xá mi” ca thanh thiếu niên. “Thế gii k thut s, ngn đi loan báo Tin Mng mi ca thi đi,[1] thách đ chúng ta như là nhng nhà giáo dc thanh thiếu niên: đy là mt “sân chơi mi”, mt “nguyn xá mi” đòi chúng ta phi hin din và khích l chúng ta tìm ra nhng hình thc mi đ loan báo Tin Mng và giáo dc. Tuy nhiên, thi đi “tri thc và thông tin” ca chúng ta có khuynh hướng tin nghi hóa nhng mi tương giao nhân v và đc quyn hóa tri thc nhân loi, và như thế, tr thành nhng loi “quyn lc mi thường là vô danh"[2] mà chúng ta phi đương đu qua dn thân giáo dc mc v ca chúng ta.”

5.    Nhng suy nim chm đến tôi đim nào trước ý đnh ca Thiên Chúa?

V.        Tn hiến cho M Phù h

 [1] Đức Gioan Phaolô II, Redemptoris missio, 37.

[2]x. EG 52.

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %