• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

LECTIO DIVINA: Thứ Bảy 14.02.2015

Ch đ: Sng H thng Giáo dc D phòng như con đường chc chn gp g Thiên Chúa ca người Salêdiêng

I.          Chun b ging đài Li Chúa

II.        Cu xin Thánh Thn

III.        Công b Li Chúa Ga 10:14-18.27-30

Tôi chính là Mục T nhân lành. Tôi biết chiên ca tôi, và chiên ca tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mng sng mình cho đoàn chiên.

16 Tôi còn có những chiên khác không thuc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng v. Chúng s nghe tiếng tôi. Và s ch có mt đoàn chiên và mt mc t. 17 Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mng sng mình đ ri ly li. 18 Mạng sng ca tôi, không ai ly đi được, nhưng chính tôi t ý hy sinh mng sng mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyn ly li mng sng y. Đó là mnh lnh ca Cha tôi mà tôi đã nhn được… Chiên ca tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sng đi đi ; không bao gi chúng phi dit vong và không ai cướp được chúng khi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì ln hơn tt c, và không ai cướp được chúng khi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một."

IV.      Suy nim

1.   Tin mng mi gi chúng ta chiêm ngm Đc Giêsu, v Mc T Nhân Lành. Cha chúng ta, Don Bosco, đã hc nơi V Mc Ty cách hành đng ca ngài và trao li cho chúng ta con đường được mnh danh là H thng Giáo dc D phòng. Tiên quyết và trên hết, đây là con đường ca Đc tin. Tng Tu Ngh viết: “Chúng ta ý thc rng sc mnh và vic đng chia scác đng lc đc tinvà hàng ngày tìm kiếm s hip thông vi Thiên Chúa làm phong phú suy tư mc v, đem li s sáng to trong vic loan báo Tin Mng, và đưa chúng ta đến mc trao ban cuc đi chúng ta cho thanh thiếu niên. Như thế, mt chuyn đng kép, thích hp cách riêng cho h thng d phòng đã din ra; trong trường hc tình yêu Thiên Chúa trong đó Thiên Chúa đi trước chúng ta bng cách yêu mến chúng ta trước (1 Ga 4:10. 19), bao gm c vic qua thanh thiếu niên, chúng ta có kh năng có được “tình yêu tiên liu” (HL 15).”

2.   Sng H thng y, chúng ta tìm được cách thc chia s sng đng và c th vi chính tâm tư ca Chúa Giêsu cũng nhưnhng kỳ vng ca Don Bosco. Tng Tu Ngh viết: “Chúng ta mun là mt Tu Hi ca nhng người nghèo lo cho người nghèo kh. Như Don Bosco, chúng ta ch trương đây là li sng Tin Mng mt cách trit đ ca chúng ta và chúng ta luôn sn sàng và mau mn hơn đ đáp tr nhng nhu cu ca thanh thiếu niên, thc hin nơi chúng ta mt cuc xut hành thc s đ đi ti nhng người thiếu thn nht (x. EG 105-106). Nhng di dân, t nn và nhng người tr tht nghip khp mi nơi trên thế gii đang thách đ Salêdiêng chúng ta: h mi gi chúng ta tìm nhng phương thế cng tác và đ ra nhng đáp tr c th, thích ng cách suy nghĩ luôn ci m, ng h và đy can đm.

3.   Sng H thng y, người Salêdiêng tìm được li canh tân mc v đích thc. Tng Tu Ngh trình bày điu đó khi cnh báo chúng ta như sau: “Mt mc v mà không có mt tiêu đim bit loi không phn nh hu hiu đoàn sng Salêdiêng và là kết qu ca vic thiếu lp kế hoch tương xng (x. ACG 334). Đó là do vic không nhìn nhn đ nhng khao khát sâu xa nht ca thanh thiếu niên, thiếu trân trng nhng ch dn t hun quyn Salêdiêng và ít tuân gi Hiến Lut”.

4.   Nhng suy nim này thúc đy nơi chính tôi là Salêdiêng điu gì đ sng con đường đc tin này?

V.        Tn hiến cho M Phù h

 

 

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %