• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

LECTIO DIVINA: Thứ Bảy 07.02.2015

Ch đ: Hip nht quanh Giám đc đ cùng nhau đi ra ti các vùng “ven”…

I.          Chun b ging đài Li Chúa

II.        Cu xin Thánh Thn

III.        Công b Li Chúa Mt 28: 16-20

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông : "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

IV.      Suy niệm

1.    Đoạn Tin mừng đặt trước chúng ta quang cảnh Chúa Giêsu lên trời. Ngài lên trời không phải để lìa xa chúng ta (x. Kinh tiền tụng Lễ Thăng Thiên), nhưng để ở gần chúng ta một cách mới mẻ. Ngài ở gần chúng ta bằng Thần khí thánh thiện của Ngài. Ngài cũng ở gần chúng ta trong chính khi chúng ta thi hành sứ mệnh ngài giao: “anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Cùng với Ngài, chúng ta làm việc cho vương quốc Thiên Chúa.

2.    Chân lý Tin mừng ấy được thể hiện ngay trong đời sống Salêdiêng chúng ta hôm nay. Don Bosco muốn các hội viên hiệp nhất quanh Giám đốc để cùng phụng sự tha nhân, cách riêng các trẻ em nghèo nhất. Tổng Tu Nghị viết cho chúng ta như sau: “Giám đclà nhân vt trung tâm; hơn là người qun tr, ngài là người cha quy t gia đình ca mình li đ sng hip thông và phc v tông đ. Do bi tính cht phc tp ca công cuc chúng ta, các phn v khác nhau và nn đào luyn không được tương xng, ngài không luôn trong v thế chăm sóc đi sng huynh đ, vic phân đnh và đng trách nhim phù hp vi kế hoch đi sng và kế hoch giáo dc mc v ca cng th.” Chính nhng thiếu sót và gii hn ca Giám đc li mi gi chúng ta sng đc tin mt cách can đm và khiêm cung.

3.    Đ xây dng cng th, chúng ta được mi gi hoán ci và canh tân trong mc v, trong khoé nhìn v thanh thiếu niên. Tng Tu Ngh nói vi chúng ta li đi đó như sau: “Thanh thiếu niên là “bi gai cháy bng ca chúng ta”[1] qua đó Thiên Chúa nói cho chúng ta. Đy là mt mu nhim cn được tôn trng, chp nhn, chân nhn nhng đc tính sâu xa, và trước mu nhim này, chúng ta cn phi ci giy dép đ chiêm ngm mc khi ca Thiên Chúa qua câu chuyn ca mi mt con người. Kinh nghim mnh m này v Thiên Chúa cho phép chúng ta có th đáp tr li tiếng kêu khóc ca thanh thiếu niên.”

4.    Tng Tu Ngh tiếp tc xác quyết mnh m: “Chúng ta ý thc rng s kết hip vi Thiên Chúalà điu được kinh nghim khi ta gia nhng người tr: “Chúng ta tin rng Thiên Chúa đang ch đi chúng ta nơi người tr đ ban cho chúng ta hng ân được gp g Ngài và đ Ngài s dng ta phc v Ngài nơi người tr, nhìn nhn phm giá ca các em và giáo dc các em sng cuc đi sung mãn”.

5.    Nhng suy nim hôm nay, tôi mun hp th ra sao trong cuc đi tôi?

V.        Tn hiến cho M Phù h

Khi chúng ta đc lên li kinh tn hiến này, chúng ta cũng xin M dy chúng ta biết hoán ci đ tr v vi thanh thiếu niên cách đích thc và nhìn chúng trong ánh sáng đc tin và s mnh.

 [1]x. Xh 3,: 2; EG 169.

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %