• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

LECTIO DIVINA: Thứ Bảy 17.01.2015

Chủ đề: Như Don Bosco, chúng ta cùng sống kinh nghiệm đời sống huynh đệ như ở Valdocco…

I.      Chuẩn bị giảng đài Lời Chúa

II.   Cầu xin Thánh Thần

III.   Công bố Lời Chúa 1 Cr 12:12-13. 27

Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. 13 Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất… Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Ki-tô, và mỗi người là một bộ phận.

IV.  Suy niệm

1.  Tín hữu tại Corintô chia rẽ nhau. Thánh Phaolô nỗ lực mở mắt họ để thấy rằng sự qui tụ của họ không thuộc bình diện xã hội, chính trị, hay văn hoá. Họ được tụ họp nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, đức tin phải vượt thắng và vượt lên những khác biệt quan điểm, chủng tộc, giai cấp, học vấn, v.v. Đức tin biến đổi họ nên người nhà của Đức Kitô, nên Thân mình của Ngài. Do đó mỗi người là chi thể của nhau. Nếu vậy, đời sống cộng đoàn của họ phải bộc lộ sự hiệp nhất trong đa dạng, y như một thân mình với nhiều bộ phận.

2.  Tổng Tu Nghị 27 khẳng định “cuộc sống chung của chúng ta là kết quả sáng kiến của Thiên Chúa Cha đấng kêu gọi chúng ta trở thành môn đệ của Chúa Kitô vì sứ mệnh cứu rỗi (x. HL 50). Để không đánh mất tặng ân đặc biệt này, [...] chiều kích huynh đệ của đời sống chúng ta cần phải được rõ nét, một cách có ý thức trực tiếp, hữu hiệu và hân hoan (x. Tv 133: 1). Nói mạnh hơn, “đời sống cộng thể là một trong những phương thế kinh nghiệm Thiên Chúa. Sống “tình huynh đệ thần nghiệm”[1] là một yếu tố thiết yếu của đời sống thánh hiến tông đồ của chúng ta và là một trợ lực lớn để chúng ta trung thành.” Những lời nào của Tổng Tu Nghị chạm đến tôi?

3.  Những giới hạn của việc hiểu lầm nhau, khép kín nơi bản thân và yếu đuối thường nhật của ta, hệ tại việc thiếu tiếp nhận tình yêu và ân sủng Thần Khí Đức Kitô đổ vào lòng chúng ta (x. Rm 5:5). Chúng ta nhìn nhận rằng sự hiệp thông vào Mình và Máu Đức Kitô (1 Cr 10:16) mà chúng ta được nuôi dưỡng hàng ngày, khiến chúng ta trở thành “một lòng một trí” (Cv 2: 42; HL 50). Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh tình huynh đệ, đời thánh hiến và sứ mệnh chúng ta.[2] Được đức ái Chúa Kitô thúc đẩy, và là một phần của tặng ân Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, chúng ta tham dự vào kinh nghiệm thiêng liêng của Don Bosco và sống đời mình như ngài đã sống để cứu rỗi thanh thiếu niên.” Những hướng dẫn của Tổng Tu Nghị cho tôi suy nghĩ nào? Thực tại đức tin chúng ta cử hành hằng ngày qua các bí tích chuyển động tâm tư và cõi lòng của tôi ra sao?

V.     Tận hiến cho Mẹ Phù hộ

 [1]x. EG 87, 92.

[2] X. Vatican II, LG 11

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %