• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

LECTIO DIVINA: Thứ bảy 29.11.2014

Chủ đề:  Cùng nhau... sẵn sàng lên kế hoạch và chia sẻ

I. Chuẩn bị giảng đài Lời Chúa

II. Cầu xin Thánh Thần

III. Công bố Lời Chúa Cv: 14:27-15:6

 Khi tới nơi, hai ông tập họp Hội Thánh và kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với hai ông, và việc Người đã mở cửa cho các dân ngoại đón nhận đức tin. 28 Rồi hai ông ở lại một thời gian khá lâu với các môn đệ.

 

15 1 Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng : "Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em không thể được cứu độ." 2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục, để bàn về vấn đề đang tranh luận này.

 

3 Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-xi và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. 4 Tới Giê-ru-sa-lem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông.  Cuộc tranh luận tại Giê-ru-sa-lem

 

5 Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: "Phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê." 6 Các Tông Đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này.

 

IV. Suy niệm

1. Cộng đoàn Giáo hội lữ hành trong thế giới không có những giải pháp sẵn. Các tín  hữu tìm gặp được điều Chúa muốn khi họ cùng trao đổi, bàn luận với cùng một ưu tư: chu toàn sứ mệnh Chúa giao ngày càng tốt đẹp hơn. Cùng hăng say làm việc cho Nước Thiên Chúa là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy họ đối thoại và chia sẻ những ưu tư tông đồ. Các tông đồ đã đi theo con đường này bằng cuộc đối thoại chân thành, dù đôi lúc có thể gay gắt. Theo gương Giáo hội, Tu hội chúng ta cũng phải đi vào con đường cùng nhau... sẵn sàng hoạch định để sống cho Tin mừng giữa người trẻ.

2. Tổng Tu Nghị viết: "Kế Hoạch Cộng Thể và Kế Hoạch Giáo Dục Mục Vụ[SEPP] đã được soạn thảo thường xuyên hơn trong quá khứ trong hầu hết các cộng thể và công cuộc Salêdiêng, ngay cả khi vẫn hiểu một cách giới hạn và ít ý thức đến công dụng thiết yếu của Cộng Đoàn Giáo Dục Mục Vụ[CEPP]. Chúng ta ý thức đến tầm quan trọng của cách làm việc chia sẻ trách nhiệmdẫu rằng vẫn có khó khăn trước việc cảm thấy mình là thành phần chủ động trong Cộng Đoàn Giáo Dục Mục Vụ và nhìn nhận cộng đoàn này có trách nhiệm về sứ mệnh. Đôi khi Kế Hoạch Giáo Dục Mục Vụ của chúng ta chỉ hạn hẹp ở việc tổ chức những hoạt động, không cùng nhau chia sẻ liên tục về mục tiêu, ưu tiên, tiến trình và lượng giá về các mục tiêu đã đạt được. Tuy nhiên, một số hội viên có khuynh hướng thích những lãnh vực cá nhân tiếp tục thấy có khó khăn trong việc chia sẻ sứ mệnh."

3. Việc chia sẻ và đồng trách nhiệm với và trong cộng đoàn giáo dục mục vụ. Một số khó khăn trong tương quan Salêdiêng-người đời đã được vượt thắng qua việc cùng nỗ lực đồng quy về một kế hoạch duy nhất. Khi có được lối làm việc theo đội ngũ như thế, trong một bầu khí tín nhiệm và tinh thần gia đình, tôn trọng các vai trò, nơi đó trở thành hiệu quả và có ý nghĩa, kể cả trong phương diện ơn gọi. Việc đào luyện người đời một cách có hệ thống vẫn còn là điểm yếu trong một số bối cảnh.

 

 V. Tận hiến cho Mẹ Phù hộ

 

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %