• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


Ngày 15.02: Nuôi 4.000 người ăn no

Mác-cô 8,1-10

Trong Tin mừng hôm nay, các tông đồ chỉ có 7 chiếc bánh và vài con cá, nhưng lại đủ để nuôi 4.000 người ăn no nê, một điều chỉ có thể xảy ra qua phép lạ của Đức Giê-su Ki-tô.

Chúng ta thấy hay biết những người khác phải đói khát trong mỗi ngày sống, nhưng có lẽ chưa bao giờ phải đối mặt với một con số đông đến 4.000 người trong cùng một thời điểm! Băng qua một con phố đông đúc, chúng ta nhận thấy tha nhân đói khát một nụ cười, một đôi phút trong quỹ thời gian của chúng, hay cần một ai đó lắng nghe, cần một sự trợ giúp cụ thể nào đó... Và trong suốt cuộc đời, với ơn Chúa giúp, có lẽ chúng ta cũng có thể giúp đỡ cho hằng ngàn người.

Thế nhưng điều quan trong mà Tin mừng ngày hôm nay nói đến là việc Đức Giê-su giải tán đám đông, rồi cùng với các môn đệ xuống thuyền. Điều này cho thấy Đức Giê-su vẫn luôn ở bên chúng ta, trong “chiếc thuyền” của cuộc đời chúng ta. Ngài luôn sẵn sàng trợ giúp chúng ta trong việc “cho đám đông dân chúng ăn”.

 Joan Murphy, OCDS

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

 

Ngày 14.02: Kẻ điếc-ngọng có thể nghe và nói được

Trong Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su đã chữa lành kẻ điếc và ngọng qua việc dùng những ngón tay, nhổ nước bọt, thở dài và lời phán “Ép-pha-tha”. Phép lạ này xảy ra trên miền đất dân ngoại, khiến mọi người có mặt ở đó “vô cùng sửng sốt”. Đức Giê-su muốn tỏ cho thấy Người có quyền năng chữa lành, có lòng thương xót, tình yêu và muốn cứu độ con người. Chắc chắn đây chẳng phải là một “sô” trình diễn.

Với phép lạ này, nhiều người dân ngoại đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Trái lại, những người Do thái như các học giả kinh thánh, lại chẳng thiết tha gì đến. Một số phép lạ chữa lành của Đức Giê-su xảy ra chỉ qua lời phán truyền của Người. Những người Do Thái dầu nghi ngờ về “tài làm phép lạ” của Đức Giê-su, nhưng họ cũng đổ xô đến mong được chạm đến gấu áo của Người (Mát-thêu 14,36).

Các người ki-tô ngày này dầu không đòi phải có những mạc khải đặc biệt hay những phép lạ, nhưng chúng ta cũng chạy đến với Đức Giê-su. Trong thánh lễ, Đức Giê-su ngỏ lời với chúng ta qua Kinh thánh, sự giảng giải Lời Người, và qua việc cử hành Thánh Thể. Tất cả những điều này nâng đỡ đời sống tinh thần của chúng ta trong cuộc sống lữ hành trần gian.

Chúng ta hãy cầu xin để những người chưa tin hay không tin vào Thiên Chúa, biết đón nhận sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ, cũng như biết can đảm đến với niềm tin đó.

 Lawrence Martone, OCDS 

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Ngày 08 tháng 02: "Hãy lánh riêng ra mà nghỉ ngơi đôi chút"

Tin Mừng Mác-cô 6, 30-34

Suy niệm: Hình ảnh mục tử nói với chúng ta điều gì về sự chăm sóc của Thiên Chúa dành cho chúng ta?

Nghề chăn nuôi vốn là một trong những nghề cổ xưa nhất tại đất Ít-ra-en, ngay cả trước khi họ sống định cư định canh. Dân riêng của Thiên Chúa đã phải di chuyển nay đây mai đó, nên họ thường sống trong những lều bạt và di chuyển cùng với đoàn gia súc từ đồng cỏ này tới đồng cỏ khác. Việc chăm sóc đoàn chiên chẳng phải là một nghề dễ dàng. Nó đòi hỏi người mục tử phải có tài khéo léo và lòng can đảm. Đoàn chiên thường khá nhiều, cả hàng ngàn đến hàng chục ngàn con. Các đoàn vật thường sống ngoài các đồng cỏ, nên việc chăm sóc chúng đòi hỏi các mục tử phải lưu tâm và dành trọn thời gian chăm sóc chúng. Người mục tử phải đi tìm những con chiên lạc bầy và đưa chúng trở lại đoàn. Rồi nào là linh cẩu, chó rừng, hay sói hoặc những loại thú dữ khác cũng muốn tấn công để ăn thịt những con chiên, nên người mục tử phải sẵn sàng chiến đấu với chúng để bảo vệ đoàn chiên. Họ cũng phải thức đêm để trông chừng đoàn vật. Như thế chiên và người mục tử luôn chung sống với nhau. Cuộc sống chung này giúp các mục tử nhận biết các chiên của mình, ngay cả khi chúng lạc sang bầy khác, và các chiên cũng nhận biết giọng nói của các mục tử khi họ lên tiếng gọi chúng.

Cựu Ước thường nói đến Thiên Chúa là Mục tử của dân Người là Ít-ra-en. “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì” (Tv 23,1) “Lạy Mục tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng chăn giữ chiên cừu, xin hãy lắng tai nghe!” (Tv 80,1) “ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt” (Tv 100,3). Đấng Cứu Thế cũng được mô tả là người mục tử của Dân Chúa: “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay” (Is 40,11).

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng Ngài là Người Mục Tử Tốt Lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên (Mt 18,12; Lc 15,4; Ga 10). Nên khi nhìn thấy đám đông đang cần đến sự che chở và chăm sóc, Ngài đã cảm thương họ. Tình yêu của Ngài dành cho mỗi người và từng người chạy đến với Ngài để cầu mong sự trợ giúp. Thánh Phê-rô tông đồ đã gọi Đức Giê-su là “Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em” (1Pr 2,25). Bạn có biết sự bình an và an toàn của một cuộc sống hoàn toàn phó thác cho Đức Giê-su, vị Mục tử nhân lành chưa? Nơi con người của Đức Giê-su, chúng ta nhận thấy sự tỉnh thức canh phòng và sự kiên nhẫn của tình yêu Thiên Chúa. Trong cuộc chiến chống lại tội lỗi và sự dữ, Đức Giê-su sẵn sàng ban cho chúng ta sự trợ giúp, sức mạnh, và nơi ẩn náu an toàn. Bạn có tín thác vào ân sủng và sự trợ giúp của Ngài mọi nơi mọi lúc?

“Lạy Đức Giê-su, xin canh phòng và bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin giúp con kiên vững trong lời của Ngài, luôn tín thác vào sự trợ giúp của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con luôn tìm được nơi ẩn náu và nghỉ an dưới sự che chở của Ngài.”

Thánh vịnh 119:9-14

9 Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Thưa phải tuân theo lời Chúa dạy.

10 Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài; xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa! 

11 Lời Chúa hứa, lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung.

12 Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con!

13 Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại, các quyết định miệng Ngài phán ra.

14 Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng, hơn là được tiền rừng bạc bể.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Ngày 10 tháng 02: "Nhiều người đã được chữa lành"

Tin Mừng Mác-cô 6:53-56

Suy Niệm: Bạn có nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn? Tin mừng thuật lại rằng khi Đức Giê-su ra khỏi thuyền, dân chúng lập tức nhận ra Người. Dân chúng nhận ra nơi Đức Giê-su điều gì? Một vị tiên tri, một người chữa bệnh tài giỏi, một Đấng Cứu Thế, hay là Con Thiên Chúa? Hẳn rằng họ nhận thấy Đức Giê-su là Đấng có quyền năng từ Thiên Chúa để chữa lành mọi người, cả bệnh tật thể xác lẫn tội lỗi trong tâm hồn. Điều gì đã xảy ra khi họ chen lấn để có thể chạm được đến áo của Người? Tất cả họ đều được chữa lành. Vậy thì rõ ràng Đức Giê-su là Đấng luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Thế nhưng chúng ta có đến cùng Người với lòng cậy trông tin tưởng?

Đức tin hoàn toàn là ân huệ nhưng không mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua quyền lực của Chúa Thánh Thần. Tin tưởng và phó thác cho Thiên Chúa hành động trong cuộc sống chúng ta luôn là chuyện có thể nhờ qua ơn sủng và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng có thể biến đổi lòng dạ chúng ta và quy hướng nó về Thiên Chúa. Thánh Thần mở mắt của tâm hồn và giúp chúng ta hiểu biết, chấp nhận và tin tưởng vào Lời của Thiên Chúa. Làm thế nào để chúng ta tăng trưởng trong đức tin? Thưa rằng qua việc lắng nghe lời Thiên chúa với sự phó thác và vâng phục. Đức tin cũng được tăng trưởng nhờ qua sự thử thách và kiên trì. Thiên Chúa muốn dạy chúng ta cầu nguyện trong niềm tin để đón nhận thánh ý của Người trong cuộc sống chúng ta, cũng như đón nhận những gì Người muốn trao ban cho chúng ta để giúp chúng ta trung thành đi theo và phục vụ Người cách quảng đại. Đức Giê-su đã dạy các môn đệ một lời kinh hoàn hảo, qua đó chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha, Đấng luôn quan phòng cách quảng đại đối với các con cái Người. Lời kinh này nói cho chúng ta phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước, cầu xin để thánh ý Người được hoàn tất trong cuộc sống chúng ta. Về phần mình, Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả những gì cần thiết để mỗi ngày sống, chúng ta biết làm mọi sự vì vinh danh Chúa. Thiên Chúa không bao giờ xa cách chúng ta. Người không bao giờ quá bận mà không muốn đến gặp gỡ chúng ta cũng như ban phước lành cho chúng ta. Bạn có biết cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha với lòng tin tưởng rằng Người sẽ tỏ cho bạn biết thánh ý của Người, và ban cho bạn những gì cần thiết để đi theo Người? Bạn hãy xin Thiên Chúa gia tăng đức tin và lòng biết ơn của bạn trước tình yêu thương xót và sự tiên liệu mọi sự cho cuộc sống của  bạn.

“Lạy Chúa Giê-su, xin làm cho lòng con rộn ràng vui sướng trước thánh nhan Người. Xin ban cho con đôi mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Người và tuôn đổ xuống lòng con đầy tràn Thánh Thần, Đấng mà nhờ Người, con có thể bước đi trong đường lối tình yêu và an bình của Người.”

Thánh Vịnh 132:6–10 

6  Ngày đây khi ở Ép-ra-tha, chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a. 

7  “Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng.” 

8  Lạy Chúa, xin đứng dậy, để cùng với hòm bia oai linh Chúa, ngự về chỗ nghỉ ngơi. 

9  Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính, kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo. 

10 Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa, xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Ngày 07 tháng 02: Lương tâm tội lỗi của Hê-rô-đê

Tin Mừng Mác-cô6:14-29

Suy niệm: Có bao giờ bạn bị ám ảnh bởi một lỗi lầm trong quá khứ? Vua Hê-rô-đê, một nhân vật giàu có và quyền lực nhất trong vùng đất Giu-đê-a, đã có tất cả những gì ông muốn, ngoại trừ một lương tâm trong sáng và sự an bình với Thiên Chúa. Hê-rô-đê rất trọng nể Gioan Tẩy Giả như một vị đại ngôn sứ và là người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa.

Còn Gio-an thì không sợ hãi khi lên tiếng quở trách vua Hê-rô-đê về dám lấy chị dâu của mình làm vợ. Ông đã kết thúc cuộc đời trong ngục tù vì sự ghen ghét của Hê-rô-di-a.

Do muốn làm hài lòng gia đình của mình cũng như vị nể các khách dự tiệc, Hê-rô-đê đã ra lệnh chặt đầu Gio-an ở trong ngục. Từ đó, lương tâm của Hê-rô-đê cắn rứt ông mỗi khi nghe nói đến chuyện Gioan Tẩy Giả đã sống lại.

Khi nghe biết về danh tiếng của Đức Giê-su, Hê-rô-đê giả định rằng đó chính là Gio-an Tẩy Giả mà ông đã chém đầu, nay đã sống lại. Thật bất hạnh cho Hê-rô-đê vì ông không thể quên được tội mà ông đã làm đối với con người đã từng lên tiếng quở trách tội lỗi của ông. Ông thực là một con người yếu đuối, vì không đủ mạnh để dứt khoát với những điều sai trái, một khi ông biết rằng đó là việc phải làm. Đây chính là dấu chỉ cho thấy sự yếu đuối và hèn nhát của ông. Thiên Chúa ban ơn cho những kẻ khiêm tốn, những kẻ nhận biết tội lỗi của mình, rồi tìm đến với Thiên Chúa để xin sự tha thứ và lòng thương xót. Chính ân sủng và sự tha thứ của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi tình trạng tội lỗi của lương tâm, để theo đuổi sự thánh thiện trong tư tưởng và trong hành động. Chính ân sủng của Thiên Chúa cho phép chúng ta chiến đấu chống lại sự sợ hãi, chiến thắng cơn cám dỗ muốn thỏa hiệp với sự dữ và sai lầm.

Bạn có thực sự biết cậy dựa vào ơn sủng và sự trợ giúp của Thiên Chúa để chọn lựa lối đường thánh thiện và loại bỏ tất cả những gì làm phương hại đến niềm tin và sự trung thành với Đức Ki-tô?

Lời cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha trên trời, xin hãy biến đổi con nên giống Người Con yêu quý của Cha qua việc noi gương bắt chước Người trong lời nói và hành động. Xin giúp con sống trung thành với tin mừng, và ban cho con sức mạnh cũng như sự can đảm cần thiết để đương đầu với những cám dỗ và những nghịch cảnh.

Thánh Vịnh 18:31, 47, 50-51

31 Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện. Lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Người là khiên che thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Người.

48 Đức Chúa vạn vạn tuế! Chúc tụng Người là núi đá cho tôi trú ẩn.

50 Vì thế giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ.

51 Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính Người đã lập. Chúa hằng ưu ái Đấng Người đã xức dầu tấn phong, là Đa-vít cùng dòng dõi đến muôn đời.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Ngày 09 tháng 02: "Muối cho đời, Ánh sáng cho trần gian"

Tin Mừng  Matthew 5:13-16

Suy Niệm: Muối và Ánh sáng muốn gợi nhắc cho chúng ta điều gì về Thiên Chúa và sự hiển trị của Người trên trần gian?

Đức Giê-su dùng những hình ảnh rất bình dân như muối và ánh sáng để nói cho chúng ta những chân lý về nước Thiên Chúa. Muối là một mặt hàng rất có giá trị trong thế giới cổ xưa. Người ta buôn bán nó tựa như ngày nay chúng ta buôn bán vàng và thị trường chứng khoán. Trước khi con người phát minh ra điện và máy lạnh, thì muối rất hữu dụng tại những nơi khí hậu nóng nực, vì nó không chỉ được dùng như một thứ gia vị cho thức ăn, nhưng còn được dùng để bảo quản thịt khỏi bị hư thối. Đức Giê-su dùng hình ảnh muối để cho thấy các môn đệ của Ngài cần phải sống ra sao giữa trần gian. Tựa như muối dùng để bảo quản, để làm sạch và có khả năng thẩm thấu, các môn đệ cũng phải trở nên như  muối giữa trần gian để thanh tẩy, bảo tồn và làm cho nước Thiên Chúa cũng như sự công chính và bình an của Đức Ki-tô thấm nhập vào xã hội trần gian.

Đức Giê-su cũng dùng hình ảnh Ánh sáng và ngọn đèn. Trong thế giới cổ xưa, đèn được dùng như một phương tiện cần thiết trong sinh hoạt, giống như chúng ta ngày nay. Chúng giúp con người nhìn thấy và làm việc trong đêm tối, tránh bị trượt chân vấp ngã. Người Do thái cũng hiểu “ánh sáng” như một lối diễn tả vẻ đẹp nội tại, chân lý, và sự tốt lành của Thiên Chúa. “Trong ánh sáng của Người, chúng ta nhìn thấy ánh sáng” (Tv 36,9). “Lời Người là đèn soi bước ta đi” (Tv 119,105). Ân sủng của Thiên Chúa không chỉ chiếu sáng chỗ tăm tối trong cuộc sống chúng ta, nhưng đã làm tâm hồn chúng ta ngập tràn ánh sáng tâm linh, niềm vui và sự bình an. Đức Giê-su dùng hình ảnh cây đèn để diễn ta việc các môn đệ cần phải sống trong ánh sáng của chân lý và tình yêu của Ngài. Tựa như ánh sáng tự nhiên soi chiếu vào những nơi tăm tối khiến chúng ta có thể nhìn thấy mọi sự tỏ tường, thì ánh sáng của Đức Ki-tô cũng soi chiếu tâm hồn các tín hữu và làm cho họ có thể nhìn thấy những thực tại trên trời trong vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Thực thế, chúng ta có sứ mệnh phải trở thành người mang nơi mình ánh sáng của Đức Ki-tô, để những người khác có thể nhìn thấy chân lý tin mừng và được giải thoát khỏi sự mù lòa của tội lỗi và sự dối trá.

Đức Giê-su nói rằng không có gì có thể che dấu hay giữ kín mãi. Chúng ta có thể cố che giấu nhiều điều khỏi người khác, khỏi bản thân chúng ta, và ngay cả Thiên Chúa nữa. Sao chúng ta lại cố nhắm mắt trước những hậu quả của lối sống tội lỗi và những thói quen xấu nơi bản thân mình, ngay cả khi chúng ta biết rõ những hậu quả sẽ như thế nào. Sao chúng ta lại cố che giấu những điều đó khỏi tha nhân và ngay cả Thiên Chúa nữa. Tuy vậy, Thiên Chúa vẫn biết và nhìn thấy tất cả. Ai sống trong ánh sáng của Thiên Chúa và tìm kiếm chân lý, kẻ đó sẽ có được sự tự do và niềm vui lớn lao. Người biết lắng nghe Thiên Chúa và mau mắn trước lời của Người, sẽ nhận được vô vàn những điều tốt lành từ nơi Thiên Chúa. Bạn có cảm nhận được niềm vui và sự tự do được sống trong ánh sáng của Thiên Chúa chưa?

“Lạy Chúa, xin hướng dẫn con bước đi dưới ánh sáng và chân lý cứu độ của Người. Xin tuôn đổ ánh sáng và chân lý của Người xuống trên tâm hồn và tâm trí con, để giải cứu con khỏi sự mù lòa của tội lỗi và sự gian trá, hầu con có thể nhìn ra lối đường của Người cũng như am tường thánh ý của Người trong cuộc đời con. Xin cũng giúp con biết chiếu tỏa ánh sáng và chân lý của Người cho những người khác qua lời nói và hành động của con”.

Thánh vịnh 112:4-9

4 giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người từ bi nhân hậu và công chính. 

5 Phúc cho người biết cảm thương; thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. 

7 Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa.

8 Luôn vững lòng không sợ hãi chi và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù.

9 Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ.

Văn Chính, SDB chuyển ngữ

Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A: Trên Biển Đời

Trong cuộc xuất hành của dân Do thái từ Ai cập về Đất Hứa, có một phép lạ lớn lao trên biển. Đó là phép lạ vượt qua Biển Đỏ. Khi dân Do thái rời bỏ Ai cập đến Biển Đỏ thì quân Ai cập đuổi theo sát phía sau lưng. Được lệnh Thiên Chúa, ông Môsê giơ tay trên biển làm cuồng phong nổi lên, nước biển liền rẽ ra làm hai để lộ đất khô ráo, dân Do thái đi vào lòng biển khô cạn, quân Ai cập đuổi theo. Đến sáng, khi người Do thái cuối cùng đi sang bờ bên kia. Thiên Chúa ra lệnh cho Môsê giơ tay trên biển, nước trở lại như cũ. Quân Ai cập bị nhấn chìm trong biển, chết không còn một ai sống sót. Ngày đó, Thiên Chúa đã cứu dân Do thái thoát khỏi dân Ai cập. Đó là một phép lạ lớn lao Thiên Chúa đã làm trên biển.

Phúc Âm hôm nay kể một phép lạ Chúa Giêsu làm trên biển. Đó là biển hồ Galilê.

Biển hồ Galilê có hình bầu dục dài 21km rộng 12km, còn được gọi là hồ “Giênêzarét” (Lc 5,1). Thánh Kinh Cựu ước gọi là biển “Kinnerét” (Ds 34,11; Gs 12,13), hay còn gọi là biển “Tibêria” (Ga 6,1). Tibêria hiện nay là một thành phố sầm uất ở Galilê, nằm trên bờ tây nam Biển Hồ. Nằm về hướng Bắc Giêrusalem 100Km, biển hồ Galilê là nơi mà dòng sông Jordan đổ vào trước khi chảy qua biển Chết. Thung lũng và sông Jordan mang một sắc thái địa lý rất đặc biệt, duy nhất trên thế giới vì thấp hơn mực nước biển: 208 mét tại biển hồ Galilê và 300 mét tại biển Chết. Thực vật ở đây thuộc dạng nhiệt đới, chung quanh biển hồ núi non bao phủ, lẫn vào con sông Jordan, thời tiết bất thường ở miền đất từ miền Nam đến biển Chết, đó là những yếu tố hình thành những vùng gió giật và giông bão xảy ra bất ngờ trên Biển Hồ (Mt 8,23-27; 14,22-23).

Đối với Tân ước, biển hồ Galilê được nói đến nhiều vì là một trong những trung tâm hoạt động của Chúa Giêsu. Rất nhiều biến cố đã xảy ra tại đây: Bão tố ngừng lại (Mt 8,24-26), Mẻ lưới kỳ diệu (Lc 5,4-14), Đức Giêsu rảo trên thuyền (Mc 4,1), đi trên biển (Ga 6,16-21). Những thành ven bờ hồ như Khôrazin, Bếtsaiba, Caphanaum, Magđala là những nơi Chúa Giêsu thường lui tới, qua nhiều thế kỷ, biển hồ Galilê được gọi dưới nhiều tên: hồ Kinnêzét, hồ Giênêsarét, và biển hồ Tibêria.

Biển Hồ và những vùng lân cận, có rất nhiều di tích liên hệ đến cuộc đời của Chúa và các môn đệ Ngài. Galilê là vùng có núi đồi khô cằn, nhưng các thung lũng phì nhiêu trải dài từ biển Địa Trung Hải cho đến biển hồ Galilê. Chính trong các thung lũng này đã hình thành nhiều đồn điền trái cây nổi tiếng đem lại nguồn lợi xuất khẩu. Vào năm 1960, Biển Hồ là điểm xuất phát cho ngày quốc gia tưới tiêu, chính quyền Israel cho đào một con kênh lớn dẫn nước từ tận biển hồ đến sa mạc Negew. Công trình thuỷ lợi mang lại nguồn lợi kinh tế to lớn cho một nước mà địa dư, khí hậu đa phần được xem là không mấy thuận lợi. Nhiều nước trên thế giới đã gởi người tới học tập.

Trở lại bài Phúc âm, Thánh Matthêu kể chuyện: trên biển hồ Galilê, khi có trận cuồng phong từ thung lũng Baka thổi vào thì tất cả các ngư phủ vốn quá quen đi thuyền ngang dọc trên biển hồ cũng phải sợ hãi. Các ngài là những ngư phủ trên biển hồ Galilêa này, và có thể nói là đã quen thuộc với những cơn sóng to gió lớn. Vậy mà đêm hôm đó họ đã trải qua một phen hải hùng, sóng to nổi lên, gió lớn thổi ngược, phải chống chèo rất vất vả các ông mới giữ vững được con thuyền.

Và rồi đã xảy ra một sự kiện bất ngờ. Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các môn đệ. Vốn đã khiếp đảm vì biển động sóng gió, các môn đệ nay hoảng sợ la lên vì họ tưởng là gặp ma. Thế nhưng khi nghe tiếng nói quen thuộc trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”, các ông mới nhận ra Chúa, lập tức Phêrô xin phép đi trên mặt nước đến gặp Chúa. Chúa bằng lòng. Phêrô bước ra khỏi thuyền đến với Chúa, nhưng đức tin của ông còn yếu kém, ông hồ nghi và lo sợ nên bị chìm dần xuống nên kêu xin Chúa cứu giúp. Chúa đưa tay cầm lấy tay ông và trách nhẹ: “Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi?”. Khi Chúa và Phêrô đã lên thuyền, sóng gió liền yên lặng và mọi người tuyên xưng: “Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa”.

Tuần vừa rồi, tôi đi thăm các gia đình giáo dân trong giáo xứ. Tôi đi với hai ông trong Hội đồng Mục vụ. Đến cổng một gia đình, có con chó to sủa lớn xông ra như muốn vồ lấy. Chúng tôi hoảng sợ đứng im. Bé Hoa 6 tuổi từ trong nhà chạy ra, bé nạt con chó: lu lu, đi vô mau. Con chó to hung dữ bỗng ve vẫy đuôi, trở lại hiền lành chạy vào nhà. Con chó to vậy mà nghe lời cô gái nhỏ vì bé Hoa là chủ của nó. Còn tôi và mấy ông tuy to con nhưng không phải chủ nó nên nó chẳng sợ mà còn định nhảy vào cắn. Hôm đó tôi miên man nghĩ về câu chuyện Phúc âm Chúa Nhật này. Các môn đệ sợ hãi trước sóng to gió lớn bão tố sấm sét. Chúa Giêsu ra lệnh: Hãy im đi, tức thì sóng yên biển lặng. Chúa Giêsu có quyền trên mọi sức mạnh thiên nhiên vì Người là Thiên Chúa sáng tạo, là chủ muôn loài.

Cả hai phép lạ: Vượt qua Biển Đỏ, Chúa Giêsu đi trên biển có một điểm giống nhau, đó là quyền năng Thiên Chúa trên mọi sức mạnh thiên nhiên.

Trên biển đời, có biết bao bão tố phong ba bủa vây, tin vào Thiên Chúa toàn năng, Đấng tạo dựng vũ trụ và muôn loài, chúng ta sẽ sống bình an trước mọi giông bão cuộc đời. Hãy vững tin và tín thác nơi Chúa Giêsu.

1.  Sự hiện diện của Chúa Giêsu, nguồn bình an

Sau khi Chúa Giêsu lên thuyền, gió bỗng yên lặng. Sự hiện diện của Người đủ sức mang lại yên tĩnh và chế ngự phong ba bão táp. Biển theo nghĩa Kinh Thánh tượng trưng cho quyền lực của sự ác. Đi trên biển chứng tỏ quyền năng và sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự dữ, nguồn gốc của bất an, chia rẽ, đau khổ.

Nhiều người Kitô hữu thờ phượng Thiên Chúa nhưng vẫn còn lo lắng, sợ hãi tà thần ma quỷ, nhiều khi còn mê tín dị đoan nữa. Hãy tin tưởng rằng: quyền lực của bóng tối không có gì đáng sợ khi Chúa đã hiện diện và hoạt động trong đời sống và công việc làm của chúng ta. Nếu biết lắng nghe, trong giông bão cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra tiếng Chúa “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Nếu chúng ta tin tưởng vào Lời Chúa hứa thì sự hiện diện của Chúa sẽ làm bão tố êm dịu và khủng hoảng được giải quyết (Pl 4,13).

i đâu có Chúa Giêsu, đó có bình an. Cuc đi người Kitô hu không th tránh khi nhng phong ba giông bão ca cuc sng. Cn phi đến vi Chúa Giêsu. Nếu biết đt Người trung tâm đi mình thì s tìm kiếm được an bình ni tâm, cho dù có gặp biết bao gian truân thử thách.

Chúa Giêsu hiện diện ngay trong cuộc sống của Kitô hữu nếu mọi người biết đến với Người qua việc nghe, thực thi lời Người, đón nhận Mình Máu Thánh Người và siêng năng cầu nguyện với Người.

2.  Tín thác cuộc đời trong tay Chúa Giêsu

Các môn đệ vì sợ hãi sóng gió bủa vây nên không nhận ra Chúa Giêsu, ngộ nhận Người là ma. Chúa Giêsu trấn an họ: “Thầy đây, đừng sợ”. Hơn cả một lời trấn an, đây còn là một mạc khải: sự hiện diện của Chúa sẽ xua đi mọi nỗi sợ hãi; hãy tín thác cuộc đời trong tay Người. Khi Người xuất hiện thì gió yên biển lặng; khi Người có mặt thì có sự bình an. Chính vì thế mà các môn đệ đã thờ lạy Người: Thầy quả thật là Con Thiên Chúa. Lời tuyên xưng này đồng thời cũng là lời biểu lộ một sự tín thác nơi Người. Tất cả mọi người trên thuyền cùng tuyên xưng một đức tin, cùng chung một lòng trông cậy. Một tỉ lệ thuận ngàn năm bất biến: tín thác vào Chúa, bình an tâm hồn.

Trong cuộc sống của mỗi người, niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cần được thanh luyện và minh chứng qua thử thách gian nan. Nếu biết yêu mến và tín thác vào Chúa, thì càng khó khăn vất vả, càng vươn lên mạnh mẽ trong đức tin, luôn có được bình an nội tâm. Mọi gian nan thử thách đều trở nên tốt đẹp, hữu ích cho những ai yêu mến Chúa.

Lạy Chúa Giêsu,

Con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô, nhưng nhiều khi con cảm thấy sống đức tin  

giữa lòng cuộc đời chẳng khác nào đi trên mặt nước.

Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn.

Có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu.

Cả sự nặng nề của thân xác con cũng kéo ghì con xuống.

Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng. Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi.

Xin cứu con khi con hầu chìm.

Xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã.

Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con, để con trở nên nhẹ tênh mà bước những bước dài hướng

về Chúa. Amen. (Manna)

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Chuyên mục phụ

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %