• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


LỜI CHÚA CHỦ NHẬT

Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm A: Hãy Cầm Lấy và Đọc

Chúa Giêsu không ch ging dy vđi sng đc tin và siêu nhiên mà còn dy cách sng nhân bn. Nhng ai hc theo giáo hun ca Người s tr thành con người sng d thương, d mến và do đó s thành công trong cuc đi.

Sđip Chúa Giêsu gi đến Chúa Nht hôm nay là: Anh em hãy hc vi Tôi, vì Tôi hin lành và khiêm nhường” (Mt 11,29).

- Hin lành là du dàng, ngt ngào, không thô bo, không cng ci. Hin lành là nhân đc bao gm tâm thế bên trong và phn ng bên ngoài. Tâm thế bên trong luôn êm ái, hoà nhã, nghĩ tt v người khác, yêu thương, khoan dung, thông cm; phn ng bên ngoài luôn nh nhàng, tôn trng.

- Khiêm tn là chp nhn đng thp, dưới như Gioan Ty Gi khiêm tn Người phi ln lên, còn  tôi phi nh bé li”.

Chúa Giêsu hin lành, d thương trong lòng. Người luôn yêu thương người khác. Đặc bit là nhng người bé mn. Người luôn mun và làm điu tt cho mi người. Người không lên án, không thành kiến vi nhng người mà xã hi coi là xu xa, ti li. Li nói và hành đng ca Người luôn to ra s du dàng, nâng đ, khích l, i an. Người không nng li, không kết án, Người sng bng tình thương. Người ph n b bt qu tang phm ti ngoi tình, Chúa Giêsu chng nhng d thương vi người ph n mà còn d thương đi vi nhng người đã t cáo ch ta. Nhng người này t cho mình là công chính. Chúa Giêsu không la, không quát, không hét, không hò, Người ch thinh lng cúi xung hin t dùng ngón tay viết lên cát. B hi mãi Chúa mi tr li: Ai trong các ông sch ti, hãy ném đá trước đi”. H rút lui bt đu t nhng người ln tui. Tôi cũng không kết án chđâu, ch hãy ra v và t nay đng phm ti na” (x. Ga 8,1-11).

Chúa Giêsu dy chúng ta sng hin lành, d thương. Người khuyên chúng ta bt chước người mc t trong d ngôn Con chiên lc (Lc 15, 4-7). Người mc t không hđánh đp, gin d, quát tháo, hay kéo lê con chiên lc v mà li t tếđt nó lên vai mình, vác vđàn. Chúa Giêsu cũng khuyên chúng ta bt chước người cha trong d ngôn Đứa con hoang đàng (Lc 15,11-32). Người cha không mng chi đa con đy lm li tr v, cũng không cãi c, không xua đui mà li ôm hôn và dn tic ăn mng. Chúng ta có th k rt nhiu ví d trong Phúc âm v s hin lành, d thương ca Chúa Giêsu.

Cuc đi Chúa Giêsu là mt cuc đi khiêm nhường. Vì khiêm nhường nên Người không ngng đi xung. T tri cao, Người đã h mình xung trn thế. T thân phn là Thiên Chúa, Người đã h mình xung làm mt người lao đng bình thường. Là Thiên Chúa cao sang, Người đã t nguyn xung làm mt người dân dã nghèo hèn. LàĐấng thánh thin vô cùng, Người đã t nhn ly thân phn tôi đòi. LàĐấng Hng Sng, Người đã t nguyn chết khđau. Sut cuc đi, Người không ngng cúi xung nhng thân phn tăm ti, nghèo hèn, ti li, b loi tr. Người đã qu xung ra chân cho các môn đ. Thiên Chúa đã qu trước mt nhân loi, Thiên Chúa ra chân cho con người. Ôi l lùng thay! s khiêm nhường thm sâu ca Thiên Chúa. Trong khi con người kiêu ngo, mun vươn lên làm Chúa thì Thiên Chúa li h mình xung làm người. Trong khi con người thp hèn, mun nâng mình lên bng cách chàđp người khác thì Thiên Chúa cao c li h mình xung nâng con người lên. Khiêm tn như Chúa Giêsu không phi là hèn nhát mà trái li là dũng mãnh cam đm, h mình đ phc v. Khiêm tn như Chúa Giêsu không phi là nô l, nhưng trái li là mt c chđy tình yêu. H mình là con đường ca Thiên Chúa. Khiêm tn là khuôn mt ca Thiên Chúa. (ĐTGM Ngô Quang Kit).Vì Thiên Chúa khiêm nhường luôn tìm đường đi xung nên nhng ai kiêu căng, tìm cách nâng mình lên s chng bao gi gp được Người. Thiên Chúa khiêm nhường nên ch ai khiêm nhường, nh bé mi gp được Người. Vì thế, Chúa Giêsu đãngi khen Cha, vì Cha đã giu không cho bc khôn ngoan thông thái biết nhng điu này, nhưng li mc khi cho người bé mn. Vâng, ly Cha, vìđó làđiu đp lòng Cha (Mt 11,25-26).

Trang Tin mng hôm nay, Chúa Giêsu tha thiết mi gi: Hãy hc cùng Tôi vì Tôi hin lành và khiêm nhường trong lòng. (Mt 11,29).

Vy hãy ghi danh vào hc trường Giêsu. Hãy hc bài hc hin lành, d thương, không nhng chúng ta s gp được Thiên Chúa mà Thiên Chúa s rũ sch mi vt v, âu lo và chúng ta s tìm được ngun bình an cho tâm hn (Mt 11,28). Hãy hc bài hc Giêsu, hãy hc vi Thy Giêsu.

Augustinô là mt thanh niên có tư cht thông minh nhưng lđi lc đường. V phương din trí thc, Augustinô mình thông thái, dùng kiến thc ca mình đ truy tìm nhng hc thuyết uyên bác. Kết qu là lc vào bè ri Manikê. V phương din luân lý, Augustinô sng buông th theo nhng đòi hi ca xác tht, kết qu là mt cuc sng ti li. Thế ri mt hôm, trong lúc tâm hn đang trng rng, vô v, Augustinô bng nghe mt tiếng nói tđâu đó vang lên: Tolle et lege (hãy cm ly vàđc). Augustinô thy trước mt mt cun Kinh Thánh, Ngài cm lên, m ra và gp ngay đon thư Thánh Phaolô gi giáo đoàn Rôma: Đừng sng theo xác tht na, mà hãy sng theo Thánh Thn”. Cuc hoán ci ca Augustinôđãđược dn đường nh s cu nguyn và hãm mình ca m Ngài là thánh Monica, nhưng chính câu Thánh kinh này là yếu t quyết đnh thay đi cuc đi Thánh nhân. Tr nên mt giáo ph, mt triết gia, mt thn hc gia, mt v thánh li lc, rt mc thánh thin ca Giáo hi, Augustinô nh vic hc hi v Chúa Giêsu qua Thánh Kinh.

Chúng ta cũng hãy hc vi Thy Giêsu qua Li Chúa mi ngày. Yêu mến Li Chúa, sng Li Chúa đ Li Chúa biến đi đi chúng ta sng theo hướng dn ca Chúa Thánh Thn. Hãy hc hi Tin mng và hãy đ Tin Mng soi sáng lòng trí ca mình. Hãy múc ly sc mnh tân sng ca Bí tích Hoà Gii và Bí tích Thánh Th. Hãy siêng năng Chu Thánh Th. Đó là sđip Li Chúa gi đến cho chúng ta trong Chúa nht này.

Hc vi Thy Giêsu sut đi, lt b nhng t hào v khôn ngoan thông thái, sng hn nhiên khiêm tn như tr thơ, đó làđiu cn thiết đ mi người được Thy Giêsu mc khi vàđưa vào thế gii ca Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Nguyn Hu An

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %