• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

SỐ HIỂN THỊ 
CÁC BÀI VIẾT LƯỢT XEM
NGÀY 18 THÁNG 09: CÂU TRUYỆN VỀ MỘT GIÁO SĨ 546
NGÀY 17 THÁNG 09: LINH MỤC ĐƯỢC THÁNH HIẾN CHO CÁC LINH HỒN 515
NGÀY 16 THÁNG 09: NGƯỜI KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN SẼ CHIẾN THẮNG 465
NGÀY 15 THÁNG 09: ĐỪNG NUÔNG CHIỀU THÂN XÁC 646
NGÀY 14 THÁNG 09: NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN 645
NGÀY 13 THÁNG 09: HÃY NHẤN MẠNH MẶT TÍCH CỰC 708
NGÀY 12 THÁNG 09: CÁC CON LÀ NGUỒN VUI CỦA CHA 607
NGÀY 11 THÁNG 09: CAN ĐẢM… CAN ĐẢM…CAN ĐẢM 610
NGÀY 10 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG TÁC CỦA CHÚNG CON (7) 634
NGÀY 9 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG TÁC CỦA CÁC CON (6) 474
NGÀY 8 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG TÁC CỦA CHÚNG ON (5) 591
NGÀY 7 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG TÁC CỦA CHÚNG CON (4) 457
NGÀY 6 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG ÁC CỦA CHÚNG CON (3) 634
NGẢY 5 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG TÁC CỦA CHÚNG CON (2) 745
NGÀY 4 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CHÚNG CON (1) 632
NGÀY 3 THÁNG 09: VÔ TÔN GIÁO – VÔ GIÁO DỤC 488
NGÀY 2 THÁNG 09: CHỐNG LẠI SỰ TẤN CÔNG CỦA SỰ DỮ 580
NGÀY 1 THÁNG 09: VÌ ÍCH LỢI CỦA GIÁO HỘI 485
NGÀY 31 THÁNG: KHI SỐNG VÀ LÚC CHẾT 539
NGÀY 30 THÁNG 08: HẸP HÒI 620

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %