• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

SỐ HIỂN THỊ 
CÁC BÀI VIẾT LƯỢT XEM
NGÀY 18 THÁNG 09: CÂU TRUYỆN VỀ MỘT GIÁO SĨ 533
NGÀY 17 THÁNG 09: LINH MỤC ĐƯỢC THÁNH HIẾN CHO CÁC LINH HỒN 499
NGÀY 16 THÁNG 09: NGƯỜI KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN SẼ CHIẾN THẮNG 450
NGÀY 15 THÁNG 09: ĐỪNG NUÔNG CHIỀU THÂN XÁC 578
NGÀY 14 THÁNG 09: NHÀN CƯ VI BẤT THIỆN 603
NGÀY 13 THÁNG 09: HÃY NHẤN MẠNH MẶT TÍCH CỰC 672
NGÀY 12 THÁNG 09: CÁC CON LÀ NGUỒN VUI CỦA CHA 573
NGÀY 11 THÁNG 09: CAN ĐẢM… CAN ĐẢM…CAN ĐẢM 571
NGÀY 10 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG TÁC CỦA CHÚNG CON (7) 597
NGÀY 9 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG TÁC CỦA CÁC CON (6) 459
NGÀY 8 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG TÁC CỦA CHÚNG ON (5) 577
NGÀY 7 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG TÁC CỦA CHÚNG CON (4) 437
NGÀY 6 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG ÁC CỦA CHÚNG CON (3) 602
NGẢY 5 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ CỘNG TÁC CỦA CHÚNG CON (2) 700
NGÀY 4 THÁNG 09: NẾU KHÔNG CÓ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CHÚNG CON (1) 592
NGÀY 3 THÁNG 09: VÔ TÔN GIÁO – VÔ GIÁO DỤC 472
NGÀY 2 THÁNG 09: CHỐNG LẠI SỰ TẤN CÔNG CỦA SỰ DỮ 563
NGÀY 1 THÁNG 09: VÌ ÍCH LỢI CỦA GIÁO HỘI 460
NGÀY 31 THÁNG: KHI SỐNG VÀ LÚC CHẾT 522
NGÀY 30 THÁNG 08: HẸP HÒI 566

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %