• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


Chia sẻ trong Cộng thể

Cha Chrys, SDB

Mẫu thực hành

Đây là một trong những mẫu thực hành có thể áp dụng trong các buổi chia sẻ ở mọi cấp độ: Trong Ban Cố vấn tỉnh, trong cuộc họp các Giám đốc, trong Ban Đào luyện tỉnh dòng, trong cộng thể v..v… Mẫu này được in ra để phát cho từng người. Mọi anh em điền vào đó và trao cho người khác để chia sẻ với nhau.

Câu hỏi thức nhất: Trong các cộng thể của chúng ta, lý do nào chúng ta cảm thấy khó khăn để có thể chia sẻ với nhau ở mức độ sâu xa hơn?

Sau đây là một vài lý do. Bạn hãy liệt kê ra 3 lý do mà bạn cảm thấy có nơi cộng thể của mình:

1.    Chúng tôi không biết phải chia sẻ cái gì. Thiết nghĩ chúng tôi có rất ít hoặc không có gì để đóng góp.

2.    Giám đốc mời chúng tôi chia sẻ, nhưng ngài không nêu gương trước.

3.    Việc chia sẻ là do các Bề trên hay Tổng Tu nghị đòi hỏi. Nhưng trong cuộc sống, chúng tôi không thấy cần thiết lắm.

4.    Chúng tôi không thấy thoải mái với các anh em khác, vì thế chúng tôi không dễ chia sẻ ở mức độ sâu xa hơn.

5.    Muốn chia sẻ phải tin tưởng nhau. Điều này không dễ thực hiện.

6.    Chúng tôi thấy việc chia sẻ không cần thiết.

7.    Việc chia sẻ có thể tạo nên khó khăn và khiếp sợ đối với một vài người trong chúng tôi.

8.    Trước đây chúng tôi chưa quen làm. Bây giờ phải làm mà không chuẩn bị, thật rất khó.

9.    ................................................................................................................

Câu hỏi thứ hai: Hãy đề nghị 3 cách thức có thể áp dụng trong việc chia sẻ nơi cộng thể. Không cần nghĩ ra những cách thức để áp dụng cho người khác, nhưng là áp dụng cho chính bạn.

1.            ....................................................................................................

2.            ....................................................................................................

3.            ....................................................................................................

 

Cha Chrys, SDB

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %