• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


Chăm sóc các Hội viên trong thời kỳ tập vụ.

Cha Chyrs, SDB

1.     Giai đoạn tập vụ là thời gian để:

-        Đào luyện: (đạt sự trưởng thành về đời tu và ơn gọi Salêdiêng qua việc thực tập thi hành sứ mệnh Salêdiêng).

o    Đào luyện nhân bản: Trưởng thành nhân cách (ý thức được cách sống và những bất toàn nơi mình; có khả năng quyết định trong công việc; có cảm thức về tinh thần trách nhiệm; có lòng quảng đại khi làm việc; có tinh thần kỷ luật; có sáng kiến;biết kiên nhẫn; biết thực hiện tương quan tốt với mọi người).

o    Đào luyện thiêng liêng: Kinh nghiệm về linh đạo tông đồ Salêdiêng (sống kết hợp với Chúa trong công việc; cầu nguyện cá nhân cũng như trong cộng thể; có não trạng của một người sống đời thánh hiến; biết nguyện ngắm với tấm lòng rộng mở; sống giản dị; có những tương giao trong sáng).

o    Đào luyện tri thức: Học hỏi từ cuộc sống cụ thể qua việc nhìn lại những  công việc mình làm.

o    Đào luyện mục vụ: Có niềm vui khi hiện diện giữa giới trẻ; có não trạng kế hoạch, có tinh thần trách nhiệm biết chia sẻ; biết cách khơi lên lòng nhiệt huyết; biết lăn xả trong việc tông đồ; biết sinh động hóa cầu nguyện; biết cộng tác với các thành viên trong gia đình Salêdiêng, nhất là với các Cộng tác viên Salêdiêng.

-        Biện phân: Để chuẩn bị khấn trọn và đạt đến sự thích hợp với ơn gọi Salêdiêng.

-        Chuẩn bị cho ơn gọi Salêdiêng với lối sống đặc thù của mình : Tư giáo hay sư huynh.

o    Có một trái tim linh mục: Thừa tác vụ của Lời Chúa; cử hành các Bí tích; và biết lãnh đạo.

o    Lưu tâm đến các công việc;đến lãnh vực trần thế, cũng như các việc tông đồ.

-        Thực tập việc sử dụng quyền bính: Thăng tiến qua việc biết sinh động hóa.

-        Hộ trực: Hiện diện cách thân thiết để sinh động; trở nên như một thiên thần hộ thủ, một người anh giữa các thanh thiếu niên.

-        Giáo dục: Không phải  chỉ dạy dỗ nhưng biết cách đào luyện về những giá trị, để hướng tới tăng triển toàn diện.

-        Dạy dỗ: Có kiến thức, biết cách giải thích rõ ràng và giúp người khác thông hiểu, đặc biệt qua việc dạy giáo lý.

-        Hiệp thông: Biết lắng nghe với sự đồng cảm;biết đối mặt với những xung khắc; biết đối thoại và có những tương quan liên nhân vị với mọi người.

2.     Đối với các anh em tập vụ, Giám đốc cần phải:

o  Yêu mến họ và hành xử như một tập sư đối với hội viên trẻ; đối xử với anh em như một người anh trong gia đình.

o  Niềm nở đón tiếp mọi anh em tập vụ đến cộng thể mình và giúp họ cảm thấy thoải mái như ở nhà.

o  Qua gặp gỡ đối thoại, Giám đốc soi sáng cho anh em biết những mục đích của giai đoạn tập vụ ngay từ đầu năm, và xin anh em tập vụ soạn thảo kế hoạch cá nhân của họ.

o  Khi trao phó cho anh em những hoạt động mục vụ giáo dục, giám đốc luôn phải để tâm đến hiện trạng ơn gọi và khả năng của anh em; đưa ra một chương trình làm việc với nhiều hoạt động khác nhau (gồm những công việc mục vụ và giáo dục tiếp nối nhau từng ngày); để ý xem anh em tập vụ có hành xử với tinh thần biết chia sẻ trách nhiệm qua sự hướng dẫn hay không, có biết đưa ra những quyết định hay không; Giám đốc cần phải khơi dậy nhiệt tình nơi anh em.

o  Đồng hành với anh em, từng cá nhân; khơi dậy nơi anh em ý thức trách nhiệm v sự trưởng thành và đời sống nội tâm nơi họ; đồng thời phải đặc biệt quan tâm đến đời sống thiêng liêng nơi các hội viên đang tập vụ (ví dụ, phải đảm bảo để anh em không phải cáng đáng nhiều công việc quá sức, hầu có thời giờ cầu nguyện mỗi ngày).

o  Huấn luyện anh em trong tiến trình suy tư về những hành động và công việc mình đã làm (tốt hơn, suy về những hành động cụ thể).

o  Bảo đảm để anh em được đối xử trong cộng thể với sự trân trọng và với sự cảm thông; luôn nâng đỡ để giúp anh em thực hiện những sáng kiến, nhất là khi anh em gặp khó khăn.

o  Giúp anh em luôn sẵn sàng và biết mở lòng để được đào luyện trong giai đoạn tập vụ; luôn đón nhận anh em với tấm lòng nhân hậu.

o  Gặp anh em mỗi tuần một lần để trao đổi xem anh em đã tiến bộ như thế nào; đưa ra một vài lời khuyên hay nhắc nhở nếu cần.

o  Mỗi tháng, đón nhận anh em đến với mình một lần để bàn hỏi và để được linh hướng.

o  Bảo đảm phải thực hiện việc cho nhận xét và cho anh em tập vụ biết, hầu giúp anh em thăng tiến.

o  Tối thiểu một năm một lần, tạo cơ hội để anh em tập vụ được gặp các Giám đốc trong tỉnh dòng cũng đang có các anh em tập vụ nơi cộng thể mình.

o  Cuối năm tập vụ, cùng với anh em nhìn lại năm tập vụ đã qua, để giúp Giám đốc nơi anh em sẽ đến, tiếp tục giúp đỡ anh em trong tiến trình đào luyện hầu thăng tiến.

 

Cha Chrys, SDB

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %