• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


Con Đường phía trước (cách chúng ta sẽ phải thực hiện)

Cha Chrys, SDB

1.   Tôi tin rằng, trong những năm qua chúng ta đang dần làm lu mờ hình ảnh Giám đốc, so với khuôn mẫu mà chính Don Bosco đã sống và Hiến luật của chúng ta đã đề ra.

Vấn đề tuổi tác của anh em hội viên và sự sút giảm ơn gọi nơi một số tỉnh dòng dẫn đến tình trạng ngày càng nhiều công việc được dồn cho chỉ một vài hội viên, vốn ngày càng ít. Trong thời gian qua, một số chức vụ trước kia được phân chia cho nhiều hội viên, nay lại dồn hết lên vai Giám đốc, thật tội nghiệp. Tôi đã từng gặp các Cha Giám đốc kiêm luôn vai trò quản lý hoặc kiêm điều hành cả một công cuộc lớn, mà cộng thể đó chỉ có 1 hoặc 2 hội viên cùng làm việc với Giám đốc. Nhiều tỉnh dòng khác may mắn có nhiều ơn gọi, nhưng lại mở rất nhiều công cuộc để quảng bárộng rãi đoàn sủng Salêdiêng, hậu quả là Giám đốc phải gánh những trách nhiệm rất nặng nề.

Thiết nghĩ, điều căn bản và tiên quyết mà chúng ta phải khôi phục lại trong tất cả các tỉnh dòng là cần xác tín rằng,dòng chúng ta là dòng hoạt động tông đồ mang tính cộng thể. Không phải vì Hiến luật đã xác định như thế, nhưng bởi vì chỉ khi chúng ta biết làm việc với giới trẻ, không chỉ là cho giới trẻ, chúng ta mới đạt được hiệu quả tông đồ. Một cộng thể vốn ít hội viên chúng ta phải đảm nhận luôn cả việc điều hành, chúng ta sẽ càng làm việc kém hiệu quả, lý do vì chúng ta chỉ là người thuần lo đứng ra tổ chức mà thôi. Cũng tương tự, nếu chúng ta càng ít hiện diện giữa giới trẻ, hậu quả tất yếu xảy ra là chúng ta ngày càng ít có ơn gọi từ giới trẻ. Con số hội viên trong một cộng thể, vì thế là một điều rất quan trọng, khi chúng ta nhìn dưới góc độ này.

Trong phần kết của Tổng Tu nghị 27, Cha Bề Trên Cả đã vạch dn và cho thấy rằng một trong những điều mà cả Tu hội cần phải thực hiện trước mắt mà Ngài gọi đó là “Sự quan tâm thiết yếu và tiên quyết” (1), là phải lưu tâm đến các cộng thể của chúng ta. Ngài can đảm nói thẳng ra rằng: “Cha xin mỗi tỉnh dòng phải nghiên cứu rõ ràng và phải có nỗ lực cụ thể để chăm lo và kiện toàn các cộng thể trong tỉnh dòng mình, phải đảm bảo phẩm chất nhân bản và cả số lượng hội viên, ngay cả chúng ta phải trả giá đắt khi thực hiện tiến trình mang một ý nghĩa mới để định hình lại các cộng thể và các tỉnh dòng. (2)

Thiết nghĩ, chúng ta phải chân nhận ra rằng không có một Giám đốc nào, cho dù tài giỏi hay được chuẩn bị k lưỡng đến đâu, đều có thể làm tốt vai trò của mình trong một cái bình rỗng, nghĩa là trong một cộng thể có rất ít hội viên. Nếu các hội viên của một nhà hay của một tỉnh dòng không còn thấy tầm quan trọng và tin vào vẻ đẹp của cộng thể mình, thì vai trò Giám đốc sẽ dần dần chỉ còn tính hình thức. Vì vậy, bước căn bản đầu tiên để có thể canh tân các Giám đốc và vai trò của các ngài, chính là các anh em hội viên tái xác định lại nhu cầu tuyệt đối để hình thành một cộng thể, và phải biết muốn có một cộng thể tốt đẹp sẽ phải như thế nào. Xác tín này phải biến thành thực hành cụ thể, nếu không, nó chỉ có trong mơ tưởng và lý thuyết. Điều đó mời gọi chúng ta phải rà soát lại, xem các cộng thể của chúng ta hiện nay có thực là một cộng thể Salêdiêng đúng nghĩa hay không. Chúng ta phải cứng rắn thực hiện những quyết tâm, dựa trên tiêu chuẩn duy nhất, đó là xem cộng thể của chúng ta có sống và thể hiện theo cách thức mà Don Bosco mong muốn, hoặc nói cách khác, có theo đúng đặc sủng của Ngài hay không. Cộng thể của chúng ta phải là cộng thể Salêdiêng theo đúng nghĩa của nó, không phải chỉ có vài hội viên Salêdiêng thỉnh thoảng có mặt, hay chỉ  một vài anh em hội viên được cắt đặt để làm việc với giới trẻ mà thôi.

Dưới góc độ này, chúng ta thấy rất cần thiết để mỗi tỉnh dòng phải phân định rõ ràng về vai trò của các Giám đốc và phải giản lược những trọng trách đặt trên vai ngài, hầu ngài có thể chu toàn bổn phận của mình cách tốt đẹp. Có thể cần thiết để có một vài anh em phụ với Giám đốc, ví dụ trong những năm qua, nhiều nơi có giám học phụ trách về giờ giấc, phân chia công tác hay lo về kỷ luật, có quản lý để phụ trách tài chính, bảo trì nhà cửa, trông coi các nhân viên làm việc, có giám linh để lo vấn đề phụng vụ và kinh nguyện trong cộng thể, tổ chức các ngày lễ hay chăm sóc các anh em ốm đau...

Hơn nữa, việc các Giám đốc biết và ý thức vai trò của mình thì vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là các anh em hội viên trong cộng thể cũng phải am tường về vai trò Giám đốc nơi cộng thể mình.

Bằng cách này, mọi thành viên trong cộng thể có thể cùng hợp tác để làm việc với nhau, giúp làm phát huy hiệu quả vai trò của Giám đốc, và cuối cùng là để nhắm đến thiện ích của từng  người.

2.     Điểm quan trọng thứ hai, và cũng là một nhu cầu rất khẩn thiết mà chúng ta phải lớn tiếng kêu lên, theo ý kiến của tôi, là phải kiến tạo một não trạng ý thức việc hướng dẫn thiêng liêng nơi tất cả các hội viên. Đây là điều mà ngay từ những năm đầu của thời kỳ đào luyện, chúng ta đã quán triệt. Chúng ta cần phải thâm tín rằng, Chúa đồng hành với từng người, trong đó có mỗi người chúng ta, qua dụng cụ trung gian là những con người mà chúng ta gọi là Thầy dạy’, cụ thể là những vị hướng dẫn đào luyện, các vị linh hướng và nhất là các Cha Giám đốc. Cho nên, chúng ta phải tương tác với những dụng cụ trung gian này, đặc biệt với những ai có thể giúp chúng ta phân định thánh ý Chúa trong cuộc sống, và giúp chúng ta thăng tiến trên con đường thánh thiện. Khi xác tín như thế, chúng ta sẽ tự nguyện đến gặp cha Giám đốc, mở lòng ra với ngài, cùng cộng tác với ngài để ngài hướng dẫn chúng ta trong đời sống thường ngày và nhất là trong đời sống thiêng liêng. Cho nên, Giám đốc một cộng thể không chỉ là người đứng đầu cộng thể cho có vì, nhưng sự hiện diện và hành động của ngài cần phải được anh em khao khát và đón nhận. Khi chúng ta làm được như thế, mọi hội viên trong tỉnh dòng sẽ cùng nỗ lực và hòa nhịp với nhau để chúng ta có được những Giám đốc tốt lành.

3.     Nhiều tỉnh dòng đang thực hiệnphương sách mà ngày nay hầu như được mọi nơi chấp nhận, đó là tổ chức những khóa đào tạo các Giám đốc tương lai, sau khi sự tham khảo rộng rãi,các vị ấy có một năm để chuẩn bị. Các vị này phải đáp ứng một vài tiêu chuẩn, thường có viết trong niên giám của các tỉnh dòng. Đồng thời, không có một Giám đốc mới nào được bổ nhiệm lần đầu tiên mà không trải qua một năm được chuẩn bị theo cách thức Cha Giám tỉnh đề ra. Trong thời gian chuẩn bị làm Giám đốc, vị đó phải tỏ ra có khả năng trong việc linh hướng qua những khóa học bắt buộc, không kể những khóa học khác kèm theo, như học về tính năng phụ tử, học về những kỹ năng chuyên môn, ví dụ hướng dẫn thiêng liêng, sửa bảo huynh đệ, biết đánh giá và nhận xét, biết làm kế hoạch, biết điều hành các cuộc họp, biết xây dựng cảm thức chung trong cộng thể, biết làm kế hoạch, biết xây dựng cảm thức chung trong cộng thể, biết biện phân cộng thể, biết giải quyết những xung khắc trong nội bộ, biết đối thoại, biết cầu nguyện. Các vị này cũng nên gặp gỡ và trao đổi thêm với những Giám đốc khác đã từng có kinh nghiệm,v.v..

----------------------------

1. TTN 27 (bản Anh ngữ) tr. 123

 

2. TTN 27 (bản Anh ngữ) tr. 125

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %