• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Hỏi Đáp Phụng Vụ: Phẩm Phục Khi Đặt Mình Thánh và Chầu Thánh Thể

Trả lời của cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, Giáo sư Phụng vụ và Trưởng Khoa Thần học Đại học Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.

Cha Edward McNamara, màu trắng là mầu chuẩn.

Hỏi: Con đã tìm kiếm khắp nơi để kiếm câu trả lời cho câu hỏi về phẩm phục đòi hỏi (không chỉ là đúng đắn) khi đặt Mình Thánh trong Mùa Chay (và những mùa khác). Con biết rằng, Thánh bộ Phụng tự trong Eucharistiae Sacramentum, số 92, có chú ý rằng, Chầu Thánh Thể được thực hiện với áo choàng và khăn choàng trắng, nhưng việc đặt Mình Thánh ngoài Nghi thức Chầu thì thế nào? Con luôn nghĩ rằng phải dùng mầu trắng, thậm chí trong khi đặt Mình Thánh lúc đầu, nhưng gần đây con đã thấy một tư giáo mặc áo choàng tím để đặt Mình Thánh. Con nghĩ có thể đây là sai – con tin là thầy nên mặc mầu trắng. Nhưng có văn bản nào hướng dẫn về điều này không để thực hiện cho đúng? – P.K., Cincinnati, Ohio.

Trả lời: Số 92 của “Nghi thức Rôma: Hiệp lễ và Chầu Thánh Thể ngoài Thánh lễ” nói về Thừa tác viên đặt Mình Thánh và Chầu Thánh Thể: “Thừa tác viên, nếu là linh mục hay phó tế nên mặc áo alba, hay là áo các phép bên ngoài áo chùng thâm, và đeo dây stola… Linh mục hay Phó tế nên mặc áo choàng và khăn choàng khi ban phép lành cuối buổi chầu khi có Mặt Nhật; trong trường hợp đặt Mình Thánh trong bình cibor, Thừa tác viên nên đeo khăn choàng.”

Số 93 và 94 cũng thêm một số chi tiết: Sau khi dân chúng đã tụ họp, có thể hát một bài hát, trong khi đó Thừa tác viên đi ra bàn thờ. Nếu Thánh Thể không có ở nơi sẽ Chầu Thánh Thể thì Thừa tác viên đeo khăn choàng để rước Mình Thánh từ nơi cất giữ; trong khi rước sẽ có giúp lễ hay giáo dân đi theo cầm nến cháy… “Trong trường hợp đặt Mình Thánh và Chầu Thánh Thể long trọng hơn, Thánh Thể nên được truyền phép trong Thánh Lễ ngay trước khi Chầu Thánh Thể diễn ra, và sau khi hiệp lễ nên đặt Mình Thánh vào Mặt Nhật và để trên bàn thờ. Và khi Thánh lễ kết thúc bằng Lời nguyện hiệp lễ với nghi thức kết lễ. Trước khi linh mục đi vào, ngài sẽ đặt Mình Thánh lên đế rồi xông hương”.

Từ những quy định này, chúng ta có thể suy luận ra như sau: Màu thường niên cho việc đặt Mình Thánh và Chầu Thánh Thể là áo choàng, dây stola và khăn choàng trắng. Thật ra, khăn choàng thì luôn luôn là màu trắng. Chỉ có trường hợp ngoại lệ đã được tiên liệu trong luật chữ đỏ đó là áo choàng màu đỏ hay màu tím khi rước Mình Thánh Chúa từ nơi cất giữa Mình Thánh ra bàn thờ trong Nghi thức Hiệp lễ vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Hãy biết rằng, trường hợp ngoại lệ này chỉ xảy ra một lần trong năm, sẽ không có nhiều nơi gặp khó khăn trong việc mặc những áo choàng như thế trong trường hợp này.

Vì áo choàng hầu như cũng luôn là mầu trắng, nên dây stola cũng thường là mầu trắng. Tuy nhiên, chính những quy luật này cũng ngầm có những trường hợp ngoại lệ có thể trong khi đặt Mình Thánh. Ví dụ, trong trường hợp đã nói ở số 94, vị linh mục nên đặt Mình Thánh khi ngài đang mặc áo lễ và dây stola của Thánh lễ ngày hôm đó. Và vì hình thức đặt Mình Thánh trong trường hợp này không bắt buộc với những lễ nào, nên việc đặt Mình Thánh này có thể sử dụng bất cứ mầu phụng vụ nào.

Trường hợp nói trên là trường hợp ngoại lệ thông thường nhất. Trường hợp khác có thể là trường hợp Kinh chiều trọng thể với phần kết kéo dài với Chầu Thánh Thể. Trong trường hợp này, chủ sự nên đeo dây stola và mặc áo choàng theo mầu phụng vụ hôm đó, rồi ban phép lành Thánh Thể sử dụng khăn choàng mầu trắng. Hoặc là chủ sự có thể mặc màu trắng trong khi cử hành Kinh Thần Vụ.

Với những trường hợp ngoại lệ như vậy, chúng ta không thể nói rằng luật áp dụng mầu trắng luôn là phải thực thi cứng ngắc. Tuy nhiên, các trường hợp ngoại lệ thì luôn trong bối cảnh của hành vi phụng vụ nào khác kết hợp với việc cử hành việc đặt Mình Thánh và Chầu Thánh Thể.

Trong trường hợp người đọc hỏi, nếu là Kinh sáng hay Kinh chiều trọng thể ngay sau khi đặt Mình Thánh thì có thể mặc mầu khác khi đặt Mình Thánh không buộc phải là mầu trắng. Còn nếu như không phải trường hợp vừa nói, thì không phù hợp khi sử dụng dây stola và áo choàng mầu khác mà không phải mầu trắng khi đặt Mình Thánh và chầu Thánh Thể.

 

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %