• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


Ảnh Sa-lê-diêng Việt Nam

Hình ảnh ngày Bổn Mạng của Nhóm Tông đồ Giáo dân Hạt Đà lạt

Ngày xưa vai trò giáo dân rất khiêm tốn, nhưng từ Công đồng Vatican II (từ 1.10.1062- 8.12.1965), lần đầu tiên trong lịch sử, một Công đồng chung đã quan tâm đặc biệt đến vai trò giáo dân trong Hội Thánh. Tiếp đó cha định nghĩa về Người Giáo Dân và phân tích những điểm mới về giáo dân mà Công đồng nhấn mạnh như: Liên kết người giáo dân  trực tiếp vào chính Đức Kitô nhờ phép rửa; sự bình đẳng và phẩm giá căn bản của tất cả mọi người con dân Thiên Chúa, tức của mọi thành phần trong Hội Thánh; tất cả những người chịu phép rửa được tham dự vào 3 chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế; người giáo dân có quyền và có bổn phận tham gia đầy đủ vào đời sống và sứ mạng chung của Hội Thánh. Sắc lệnh Tông đồ giáo dân nói rõ: “Ơn gọi làm Ki tô hữu tự bản chất cũng là ơn gọi làm tông đồ”. Cuối bài chia sẻ cha nêu lên một số tấm gương Tông đồ giáo dân để mọi người học tập. noi theo.

Nhấp vào để xem hình lớn H01.JPG

Xin nhấp vào để xem hình!

 

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %